MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przystąpiła do Heads of University Management and Administration Network in Europe (akronim: HUMANE) – organizacji europejskiej, zrzeszającej kanclerzy i szefów administracji publicznej z ponad 160 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie. W europejskiej sieci liderów SGGW będzie reprezentowana przez dr. inż. Władysława W. Skarżyńskiego – Kanclerza Uczelni.  

Stowarzyszenie HUMANE od 20 lat zajmuje się upowszechnianiem dobrych praktyk w obszarze procesów organizacyjnych szkolnictwa wyższego. Przystępując do sieci liderów uczelni, SGGW staje się partnerem ważnego europejskiego forum wymiany doświadczeń i współuczestnikiem prac w zakresie projektowania nowoczesnych form zarządzania i modernizacji europejskich uczelni. 

Z Polski, spoza SGGW, członkami organizacji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa.    

Więcej o HUMANE: www.humane.eu

Źródło: www.sggw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt