MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Nowa jednostka - Centrum Popularyzacji Nauki - zajmie się promocją i koordynacją badań naukowych na poziomie międzywydziałowym. 6 lutego br. Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski wraz z Prorektorem ds. badań naukowych prof. dr. hab. Wiesławem Laskowskim przekazali nominację na dyrektora CPN UG dr. Wojciechowi Glacowi, prof. UG z Wydziału Biologii. 

CPN UG to miejsce, które będzie aktywnie poszukiwać badaczy i popularyzować prowadzoną przez nich działalność naukową oraz pokazywać różne jej oblicza - tłumaczy prof. Wojciech Glac, dyrektor CPN UG. - Jednostka będzie otwarta na potrzeby naszego otoczenia i ma tworzyć materiały odpowiadające na jego zapotrzebowanie, a także organizować wydarzenia, które przybliżą naukę i jej różnorodność szerszej publiczności. Dzięki czemu popularyzacja nauki stanie się bardziej interdyscyplinarna, różnorodna pod względem formy przekazu i szersza pod względem oferty i grona odbiorców. - 

Zadaniem CPN będzie koordynowanie działań popularyzujących naukę na naszej uczelni, jak i stworzenie sieci kontaktów między wydziałami. Jednocześnie jednostka będzie służyła pomocą i ekspertyzą dla naukowców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z popularyzacją. 

Na początek CPN UG zorganizuje spotkanie z badaczami reprezentującymi różne dziedziny nauki oraz zidentyfikuje te obszary inicjatyw popularyzatorskich na Uniwersytecie Gdańskim, które Centrum mogłoby uzupełnić kompetencyjnie. Nowa jednostka będzie podlegać pod Prorektora ds. badań naukowych UG. 

Chciałbym, aby Centrum inicjowało programy popularyzatorskie, które będą miały charakter interdyscyplinarny i pokazujący z jednej strony uniwersalność nauki, a z drugiej wielką różnorodność badań prowadzonych na Uniwersytecie. Chciałbym, aby Centrum stało się miejscem, w którym każdy zainteresowany popularyzacją badacz będzie mógł znaleźć wsparcie w realizacji swojego pomysłu lub znajdzie pomysł, w jaki sposób mógłby spopularyzować własne badania naukowe i wiedzę naukową - zapowiada prof. Wojciech Glac. 

Źródło: ug.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!