MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Jak wynika z nowego raportu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” liczba zagranicznych studentów zapisanych na polskie uczelnie w 2022 roku wzrosła do prawie 89,5 tys. Spada liczba Ukraińców na uczelniach, co zdaniem Bianki Siwińskiej, prezeski Fundacji, jest m.in. efektem prowadzonej tam wojny.

Z raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” można także dowiedzieć się, że o ponad 4700 więcej studentów wybrało Polskę jako kierunek studiów w 2022 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Studenci zagraniczni w Polsce stanowią obecnie ponad 7,3 procent międzynarodowych studentów.

„W roku akademickim 2021/22 studiowało w Polsce 89 420 studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o 4731 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 5,6 proc.). Studenci zagraniczni stanowią obecnie 7,34 proc. wszystkich studentów w naszym kraju. Trzynaście lat temu było ich zaledwie 0,82 proc., a w roku akademickim 2016/17 – 4,88 proc. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od 2005 roku” – czytamy w raporcie. 

Podczas gdy liczba studentów z Afryki wzrosła, to liczba ukraińskich studentów w Polsce, którzy wcześniej stanowili największą grupę, nadal spada od roku akademickiego 2018/19, kiedy było ich 39 203. Zdaniem Bianki Siwińskiej wojna w Ukrainie wpłynęła na spadek liczby studentów z tego kraju na polskich uczelniach. „To naturalne, ponieważ Ukraina, podobnie jak Polska, znajduje się w okresie niżu demograficznego, zwłaszcza w grupie wiekowej 17-25 lat. Wpływ wojny też jest pod tym względem znaczący, choć nie jest jednoznacznie negatywny, bo do Polski przyjechała część młodych ludzi, którzy tradycyjnie wyjechali na studia do Rosji – było ich ok. 7 tys.” – powiedziała Siwińska.

W raporcie zauważono, że Polska wciąż należy do najmniej umiędzynarodowionych krajów Unii Europejskiej i OECD, i choć w ubiegłym roku odnotowała wzrost liczby studentów zagranicznych, to nadal przyjmuje mniej studentów z zagranicy w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami OECD czy nawet z Chinami. Coraz więcej studentów wyjeżdża do krajów sąsiadujących z Polską, tj. Czech, Węgier, Słowacji i Litwy. Siwińska powiedziała, że polityka wizowa jest głównym czynnikiem hamującym wzrost liczby zagranicznych studentów w Polsce, podkreślając, że od kilku lat od 8 do 10 tysięcy studentów z Indii wybrałoby polskie uczelnie, ale służby konsularne to blokowały. 

Raport oparty jest na danych GUS za rok akademicki 2021/2022, Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, OECD, UNESCO oraz Projektu Atlas, a także na badaniach prowadzonych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Opr. MTA

Źródło: erudera.com

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt