MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wiedza i kompetencje niezbędne w nowoczesnym leśnictwie otwartym na potrzeby gospodarki i społeczeństwa, a także kreowanie ładu przestrzennego na terenach niezurbanizowanych. Do tego wyjątkowy i nowoczesny kampus skupiony w jednym miejscu, na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy do SGGW!

Nowoczesne leśnictwo i kreowanie ładu przestrzennego

Leśnictwo jest kierunkiem studiów kształcącym specjalistów w zakresie gospodarowania odnawialnymi zasobami przyrody i ochrony jej różnorodności. Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie. Posługują się narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanymi w praktyce powyższych dziedzin. Podczas 3,5-letnich studiów inżynierskich (4-letnich w formie niestacjonarnej) oraz 1,5-letnich studiów magisterskich (2-letnich niestacjonarnych) nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające nie tylko na pełnienie funkcji administracyjno-zarządczych ale także na inicjowanie działalności gospodarczej w obszarach związanych z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym. W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie hodowli lasu, ochrony lasu, urządzania lasu, ekonomiki leśnictwa, dendrometrii i produkcyjności, botaniki, zoologii, łowiectwa, użytkowania zasobów leśnych i nowoczesnych technik teledetekcji zjawisk zachodzących w ekosystemach leśnych. Studia ukształtowane przez stuletnią tradycję oferują aktualną wiedzę i kompetencje niezbędne w nowoczesnym leśnictwie otwartym na potrzeby gospodarki i społeczeństwa, ale przede wszystkim zapewniającym trwałość lasów w zmieniających się warunkach klimatycznych.

Studia drugiego stopnia mogą być kontynuowane na kierunku FIT Forest Information Technology (technologie informacyjne w leśnictwie) prowadzonym w języku angielskim wspólnie z Wydziałem Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy) w trybie stacjonarnym. Kilkudziesięciu absolwentów tej specjalności każdego roku uzyskuje dyplomy obu uczelni i znajduje ciekawą pracę w różnych miejscach na świecie.

Od przeszło 25 lat studenci mogą również wybrać drugi kierunek studiów związany nie tylko z terenami leśnymi, ale także z kreowaniem ładu przestrzennego na terenach niezurbanizowanych czyli gospodarkę przestrzenną. Dwustopniowe studia dają uprawnienia zawodowe w zakresie planowania przestrzennego i są prowadzone interdyscyplinarnie, z wykorzystaniem zespołu specjalistów kilku dziedzin nauki i praktyki. Cieszą się wzrastającym zainteresowaniem kandydatów.

Niezwykle dużą wagę przywiązujemy do zajęć praktycznych, przeważanie w terenie oraz do praktyk zawodowych odbywanych także u przyszłych potencjalnych pracodawców. Oba uzupełniające się kierunki studiów są pozytywnie akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Najlepszą opinię wydaje naszym absolwentom rynek pracy, na którym znajdują skuteczne ścieżki kariery.

Wydział Leśny SGGW

Wydział Leśny SGGW jest najstarszym wydziałem uczącym leśników w Polsce, już od ponad 100 lat. Nawiązuje swoimi tradycjami do wcześniejszej o stulecie szczególnej Szkoły Leśnictwa utworzonej w 1816 oraz późniejszego oddziału leśnego Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Długa i zobowiązująca tradycja kształcenia akademickiego leśników jest kultywowana w nowoczesnym kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie studenci znajdują nie tylko arcyciekawe studia, świetnie wyposażone laboratoria i sale wykładowe, ale także świetne warunki mieszkaniowe w kompleksie akademików – wszystko jest na miejscu, a komunikację z centrum miasta ułatwia metro. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez kilkudziesięciu specjalistów w swoich dziedzinach, wyłanianych spośród pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Nauk Leśnych SGGW oraz innych instytutów uczelni. Korzystamy także z doświadczenia praktycznego osób reprezentujących głównych pracodawców naszych absolwentów: lasów państwowych, lasów miejskich, administracji parków narodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Część zajęć, szczególnie ćwiczeń terenowych odbywa się w lasach uczelnianego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie pod Łodzią oraz w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, w Kampinoskim Parku Narodowym i dalszych puszczach: Augustowskiej, Świętokrzyskiej, Białowieskiej czy Lasach Janowskich. Na Wydziale Leśnym prowadzone są studia na dwóch kierunkach: leśnictwo i gospodarka przestrzenna, na których specjalizujemy się w terenach niezurbanizowanych i mniejszych ośrodkach miejskich, co leży u podstaw zawodowego sukcesu absolwentów na rynku pracy. Wydział wraz z SGGW jest częścią organizacji zrzeszających najlepsze uczelnie europejskie w zakresie nauk ożyciu (Euroliga ELLS) oraz w sojuszu ośmiu europejskich uniwersytetów, specjalizujących się w naukach rolniczych, przyrodniczych i biotechnologii (UNIgreen). Wymiana akademicka związana z taką współpracą ma istotny wpływ na rozwój badań i edukacji prowadzonej na naszych kierunkach studiów.

 

Adres:

Wydział Leśny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Nowoursynowska 159, bud. 34
02-776 Warszawa

https://wl.sggw.edu.pl/
https://facebook.com/wl.sggw

Zapraszamy na webinarium dotyczące kierunku leśnictwo i gospodarka przestrzenna: kanał YT SGGW

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.