MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej (IEB - International Executive Board), które w dniach 13 i 14 lutego odbyło się w Tokio, jego członkowie wybrali przewodniczącego Stowarzyszenie IAMU (International Association of Maritime Universities) oraz członków stałych komitetów IAMU wraz z ich przewodniczącymi na lata 2023-2025.

Przewodniczącym całego IAMU i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee) wybrany został JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Powołanie JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na tak prestiżowe stanowisko jest dużym wyróżnieniem i jednocześnie ukoronowaniem aktywności UMG od początku istnienia stowarzyszenia utworzonego w roku 2000.

- Spotkał nas wyjątkowy zaszczyt, bo na najbliższe dwa lata kierownictwo tej organizacji powierzone zostało Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – podkreśla prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor UMG. - Wierzę, że wykorzystamy ten czas właściwie. Decyzja podjęta podczas posiedzenia Zarządu stowarzyszenia w Tokio, to efekt naszych starań i ponad 20-letniej aktywności w tej organizacji. Warto w tym miejscu wspomnieć o nieocenionym wkładzie dr. inż. kpt.
ż.w. Bogumiła Łączyńskiego, prof. UMG – obecnego Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG, który pełnił funkcję IAMU Contact Person w latach 2000-2020. To dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu – przy aktywnym udziale poprzednich rektorów: prof. Piotra Przybyłowskiego, prof. Józefa Lisowskiego, prof. Romualda Cwilewicza, prof. Piotra Jędrzejowicza i prof. Janusza Zarębskiego - silna pozycja naszej Uczelni w ramach IAMU była konsekwentnie budowana i ugruntowywana. Od dwóch lat o dobrą renomę UMG w charakterze IAMU Contact Person dba dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG. Wierzę, że najbliższe dwa lata upłyną nam na bardzo aktywnej roli lidera światowego uczelni morskich.

Symbolicznego przekazania bogato zdobionego łańcucha dokonał dotychczasowy wieloletni przewodniczący IAMU prof. Glenn Blackwood, Vice-President, Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Canada w towarzystwie dyrektora wykonawczego IAMU prof. Takeshi Nakazawy.

O IAMU

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich z siedzibą w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, połączonych wspólną ideą uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. Podczas zwołanego w 2000 roku pierwszego posiedzenia Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU), do nowopowstałej organizacji wstąpiło 21 uczelni morskich, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie stowarzyszenie posiada 72 członków z 38 krajów, w tym z Europy i Afryki (41), Azji, Pacyfiku i Oceanii (18), Ameryki (11) a także dwóch członków specjalnych (World Maritime University w Malmö oraz Nippon Foundation), spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej. Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania statutowe stowarzyszenia między innymi poprzez udzielanie grantów badawczych, a jej szef dr Yohei Sasakawa (Chairman of The Nippon Foundation) pełni funkcje honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO reprezentującej akademicką społeczność morską, upoważnionej do uczestniczenia w obradach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO z siedziba w Londynie, agendy ONZ.

JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został wybrany Przewodniczącym całego International Association of Maritime Universities (IAMU) i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee).

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt