MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

28 lutego 2023 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW odbędzie się Demo Day. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z obszaru medycyny wypracowane przez doktorantów Politechniki Warszawskiej.  

W marcu 2022 roku rozpoczął się innowacyjny kurs kształcenia doktorantów MedTech-Athon – „Inżynierowie dla medycyny”. Uczestnicy szkół doktorskich Politechniki Warszawskiej, którzy zgłosili chęć przystąpienia do programu, mieli w pierwszej fazie za zadanie uformować interdyscyplinarne zespoły. Następnie na podstawie zainteresowań badawczych oraz kompetencji zespoły przedstawiały propozycje innowacyjnych koncepcji rozwiązań z obszaru medycyny i technologii. Każdy zespół musiał przejść cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania projektem, Design Thinking czy Business Model Canvas.

Ostatnim etapem związanym z przygotowaniem koncepcji rozwiązań był trzydniowy maraton pracy. Formuła tego etapu opierała się na znanych w świecie informatyki hackathonach. W czasie jednego weekendu zespoły miały przygotować prezentację, która przekonałaby jury, że ich pomysł jest innowacyjny i rozwojowy. Uczestnicy mogli korzystać ze wsparcia mentorów oraz ze szkoleń sztuki pitchingu. Jury konkursowe, składające się z przedstawicieli świata biznesu, medycyny oraz nauki, przyznało trzy nagrody w postaci środków finansowych na badania rozwojowe oraz przygotowanie demonstratora.

W zamyśle organizatorów, cały program MedTech-Athonu to nie tylko konkurs dla doktorantów, ale przede wszystkim innowacyjna forma kształcenia, którą można wprowadzić zamiast tradycyjnych zajęć w szkołach doktorskich. – W XXI wieku program kształcenia powinien odpowiadać na zapotrzebowania rynku, przyjmując atrakcyjną formę – opowiada prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska z CEZAMAT PW – Dzięki nowej koncepcji dydaktycznej, nasi doktoranci mogą zdobyć wiele kompetencji niezbędnych w pracy zespołowej podczas realizacji różnych projektów badawczych.

Demo Day, czyli prezentacja demonstratorów, stanowiących wynik półrocznych prac w oparciu o koncepcje powstałe podczas MedTech-Athonu, odbędzie się 28 lutego 2023 r. o godz. 17.00Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT PW przy ul. Poleczki 19 na warszawskim Ursynowie. Trzy zespoły przystąpią do rywalizacji o staż na Politechnice Warszawskiej, w czasie którego zrealizują prototyp zaproponowanego rozwiązania.

Więcej informacji: www.cezamat.eu

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt