MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Szefowie resortów edukacji i nauki oraz dyplomaci z dziewięciu krajów podpisali „Deklarację Toruńską”. Dokument to gwarancja wolności prowadzenia badań naukowych oraz swobody krytyki i debaty naukowej. Podpisanie „Deklaracji Toruńskiej” było centralnym wydarzeniem trzeciego dnia obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Uroczystość podpisania deklaracji 

Pretekstem do podpisania „Deklaracji Toruńskiej” stała się 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i zorganizowany z tej okazji Światowy Kongres Kopernikański. 

– Mamy absolutnie świadomość tego, że nie byłaby możliwa teoria heliocentryczna, nie byłoby rewolucji w nauce, której dokonał Mikołaj Kopernik, gdyby nie fakt, że żył i tworzył w wolnym kraju. Tutaj w Polsce miał warunki do tego, żeby odkrywać rzeczywistość i pokazywać ją całemu światu. I tak samo jest dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Polska przez wszystkie te wieki była i pozostaje krajem wolności również w obszarze naukowym – mówił szef MEiN podczas uroczystości. 

W swojej wypowiedzi minister Przemysław Czarnek nawiązał do przyjętego dwa lata temu Pakietu Wolności Akademickiej. Zakłada on wzmocnienie zasad poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni.

– Nie ma możliwości rozwoju naukowego, nie ma możliwości rozwijania nauki na każdej jej płaszczyźnie bez wolności, dlatego ta „Deklaracja Toruńska”, podpisana w obecności naszych wybitnych naukowców, laureatów Nagrody Nobla, jest tak niezwykle ważna – podsumował Minister Edukacji i Nauki.

Dziękując wszystkim za udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim, Minister Edukacji i Nauki nawiązał do sytuacji za naszą wschodnią granicą: – Oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę, wszyscy podziwiamy heroizm Ukraińców i mamy absolutnie przekonanie, co do tego, że od zwycięstwa Ukrainy w tej brutalnej wojnie zależy nasza przyszłość, przyszłość wolnego świata. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom.

„Deklarację Toruńską” podpisali: 

  • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Czech Ondrej Andrys,
  • Minister Edukacji i Nauki Gruzji Mikheil Chkhenkeli,
  • Wiceminister Szkolnictwa Wyższego i nauki Iraku Hayder Abed Dhahad Al-Rubaye,
  • Konsul Honorowy Republiki Malty w Krakowie Agnieszka Gloria Kamińska, 
  • Ambasador Rwandy w Polsce Anastase Shyaka,
  • Wiceminister ds. Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Słowacji Michal Fedák,
  • Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy Oleksii Shkuratov,
  • Charge d'Affairs Ambasady Brytyjskiej w Warszawie James Huges.

„Deklaracja Toruńska” 

550 lat temu urodził się jeden z najwybitniejszych uczonych w dziejach świata – Mikołaj Kopernik. Zwieńczeniem jego wszechstronnych zainteresowań naukowych, było przedstawienie teorii heliocentrycznej budowy układu słonecznego, która doprowadziła do jednego z najważniejszych przełomów w historii nauki. 

Badania naukowe, których wynikiem są nierzadko zdumiewające ustalenia, mogą dokonywać się tylko w warunkach zapewnienia uczonym pełnej swobody prowadzenia takich działań, nieskrępowanej możliwości ogłaszania wyników tych badań, ale także nieograniczanych w żaden sposób, możliwości poddawania ogłaszanych wyników badań, rzetelnej i krytycznej debacie naukowej. Tylko w takiej atmosferze, możliwy jest prawdziwy rozwój nauki, a w ślad za tym, rozwój narodów i państw.

Jako ministrowie odpowiedzialni za warunki dla prowadzenia badań naukowych w swoich państwach, w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania, aby zapewnić wolność prowadzenia badań naukowych oraz swobodę krytyki i debaty naukowej.

“Toruń Declaration”

550 years ago, one of the greatest scientists in the history of the world - Nicolaus Copernicus - was born. The culmination of his versatile scientific interests was the presentation of the theory of the heliocentric structure of the solar system, which led to one of the most important breakthroughs in the history of science.

Scientific research, which often results in astonishing findings, can only be carried out under conditions of full freedom for scientists to conduct such activities, unrestricted possibility of announcing the results of this research, but also unrestricted in any way, the possibility of subjecting the published research results to honest and critical scientific debate. Only in such an atmosphere is it possible to truly develop science and, consequently, to develop nations and states.

As the ministers responsible for the conditions for conducting scientific research in our states, on the 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus, we declare to take all measures to ensure the freedom to conduct scientific research as well as the freedom of scientific  criticism and debate.

Źródło: www.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt