MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Trzy międzynarodowe certyfikaty: Chemistry Bachelor, Chemistry Euromaster i Chemical Technology Euromaster uzyskały dwa kierunki prowadzone na Wydziale Chemicznym PŁ: chemia (I i II st.) oraz technologia chemiczna (II st.). To wynik pozytywnej akredytacji obu kierunków przez European Chemistry Thematic Network (ECTN), która została przyznana na maksymalny okres 6 lat, do 2028 roku.

 - Uzyskanie akredytacji ECTN jest równoznaczne z uznaniem najwyższych standardów europejskich w zakresie jakości kształcenia kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Chemicznym PŁ. To także potwierdzenie, że nasi absolwenci uzyskali wykształcenie równorzędne z tym, jakie jest realizowane w najlepszych europejskich uczelniach - wyjaśnia prof. Małgorzata Szynkowska - Jóźwik, dziekan Wydziału.

Instytucja przyznająca certyfikat akredytacji międzynarodowej - European Chemistry Thematic Network Association (ECTN) to stowarzyszenie non-profit zarejestrowane w Belgii.  Obecnie sieć liczy ponad 120 członków. Są to uczelnie, krajowe towarzystwa chemiczne i firmy chemiczne z 30 różnych krajów oraz członkowie stowarzyszeni z siecią, pochodzący z całego świata.

Sieć jest finansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus. Jej eksperci realizują szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. opracowywanie ram kwalifikacji licencjackich, magisterskich i doktoranckich w dyscyplinie chemii oraz przeprowadzanie procedur akredytacyjnych Chemistry Eurobachelor®, Chemistry Euromaster®, Chemical Technology Euromaster®,  Chemistry Doctorate Eurolabel®.

Procesy akredytacyjne w Politechnice Łódzkiej były realizowane dzięki dofinansowaniu MEiN w ramach projektu pozakonkursowego Akredytacje zagraniczne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: p.lodz.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt