MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


COPE zaakceptowała członkostwo Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia została przyjęta do tej organizacji jako instytucja badawcza. COPE czyli Committee in Publications Ethics to istniejąca od 1997 r. organizacja non profit, która wyznacza światowe standardy etyczne w nauce.

Uniwersytet Łódzki w bazie COPE

Sukces dzięki czasopismom UŁ  

Uniwersytet Łódzki zawdzięcza swoje wejście do COPE uprzedniemu pozytywnemu aplikowaniu swoich czasopism do tej bazy. Od 2018 r. do COPE przyjęto 42 afiliowane przy Uniwersytecie Łódzkim czasopisma. Dzięki temu Uniwersytet został teraz zaproszony do prestiżowego grona 11 instytucji za pośrednictwem Wydawnictwa UŁ.  

Wdrażanie proponowanych przez COPE praktyk zaleca Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od 2023 r. organizacja współpracuje nie tylko z akademickimi periodykami, ale również uniwersytetami i instytucjami badawczymi.  

Inne uniwersytety badawcze w COPE 

Uniwersytet Łódzki dzięki wejściu do COPE dołączył do poniższych uczelni: 

 • The University of Hong Kong  
 • University College London (UCL)  
 • University of Glasgow  
 • Aston University  
 • Ottawa Hospital Research Institute  
 • University of Lodz  
 • University of Calgary  
 • Queensland University of Technology  
 • Ohio State University  
 • University of Cambridge  
 • Leiden University  

Wydawnictwo UŁ

Źródło: www.uni.lodz.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt