MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

„Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” przystąpiła do realizacji działań na rzecz rozwoju Polski Wschodniej. W ramach współpracy Politechniki Białostockiej z uczelniami partnerskimi – Politechniką Lubelską oraz Politechniką Rzeszowską ogłoszono konkurs „Wschodzący Innowatorzy”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Działanie odbywa się w ramach programu pn. BIZNAK – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych. Do wygrania do 2000 zł!

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” wspiera utalentowanych przyszłych inżynierów ze szkół średnich, których pomysły mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy przedsiębiorstw. Konkurs polega na opracowaniu autorskiego rozwiązania, które dotyczy zadania technicznego zgłoszonego przez jedną z firm z regionu (lista firm dostępna na stronie Organizatora). Szkoła może również zaprosić do zgłoszenia zadania konkursowego przedsiębiorstwo, z którym współpracuje w zakresie kształcenia.

Rozwiązanie zaproponowane przez zespół uczniów (preferowane trzyosobowe zespoły) powinno nawiązywać do profilu kształcenia realizowanego w Politechnice Białostockiej
i dotyczyć:

 • projektu konstrukcji mechanicznej, mechatronicznej lub biomedycznej,
 • schematu maszyny lub urządzenia wraz z opisem jego działania,
 • opisu procesu technologicznego,
 • programu komputerowego (obliczeniowego lub graficznego),
 • układu sterowania,
 • układu elektronicznego lub energoelektronicznego,
 • modelu wykonanego z dowolnego materiału,
 • demonstratora technologii,
 • zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

W konkursie „Wschodzący Innowatorzy” zostaną nagrodzone 3 projekty z Podlasia. Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zrealizują zadanie na terenie firmy oraz w laboratorium Politechniki Białostockiej.

Zwycięzcy otrzymają:

 • 2.000 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła I miejsce
 • 1.500 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła II miejsce
 • 1.000 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła III miejsce

Na zgłoszenia do Konkursu wraz z prezentacją koncepcji pracy konkursowej czekamy do dnia 28.02.2023 r.

Harmonogram konkursu, regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: pb.edu.pl

Organizatorem konkursu w woj. podlaskim jest Politechnika Białostocka

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest organizowany w ramach działania Biznak – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych.  To jeden z 10 programów realizowanych w ramach „Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i ma na celu nawiązanie trwałej, systemowej współpracy: szkół ponadpodstawowych, politechnik oraz przedsiębiorstw z regionu VIA CARPATIA.

Wdrożenie programu ukierunkowanego na wychwytywanie talentów u uczniów szkół ponadpodstawowych pozwoli reagować na potrzeby przedsiębiorców. Zachęcanie młodzieży do rozwiązywania konkretnych problemów technicznych, funkcjonalnych,
czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, umożliwi młodym ludziom zdobywanie praktycznych umiejętności.

Takie innowacyjne podejście do budowania dobrych praktyk trójstronnej współpracy na wczesnym etapie edukacji spowoduje, że za kilka lat na rynek pracy wejdą młodzi pracownicy, specjalizujący się w komercjalizacji efektów badań i przekuwaniu ich w użyteczne rozwiązania.

Informacje dotyczące działań realizowanych w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA: pb.edu.pl

Projekt pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przeznaczyło niemal 10 mln zł dofinansowania dla każdej z trzech uczelni partnerskich na realizację celu w ciągu trzech lat.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt