MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wpływ ewaluacji na Ranking Szkół Wyższych, kryteria umiędzynarodowienia, metodologia rankingu uczelni zawodowych – to tylko niektóre kwestie omawiane podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół Wyższych, które odbyło się w siedzibie Perspektyw 23 lutego. 

Kapituła obradowała (hybrydowo) w znakomitym składzie pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa PAN, z osobistym udziałem honorowego przewodniczącego prof. Zbigniewa Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE. W spotkaniu wzięli udział: prof. Marek Krawczyk, b. rektor WUM, prof. Bogusław Smólski, b. rektor-komendant WAT, dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI-PIB, prof. Krzysztof Diks, b. przewodniczący PKA, prof. Wiesław Banyś, b. przewodniczący KRASP, Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP,  Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP, Tomasz Psonka, dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej, Elsevier. W spotkaniu wzięli także udział jako goście dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, Bartosz Stawiarz, dyrektor biura ds. Współpracy z regionami i biura ds. Erasmus+ Sport FRSE i dr Aldona Tomczyńska, członkini Rady Naukowej OPI PIB. W roli zewnętrznego eksperta wystąpił dr Miłosz Rojek z SGH, który przedstawił specjalnie przygotowane opracowanie dotyczące: 

  • Wyników ewaluacji jakości działalności naukowej w odniesieniu do wskaźnika „ocena parametryczna”, 
  • Federacji – nowego rodzaj podmiotu w ewaluacji,
  • Uprawnień doktorskich i uprawnień habilitacyjnych,
  • Rankingu publicznych uczelni zawodowych 
  • Programów studiów w językach obcych.

- Spotykamy się dziś między innymi po to, żeby ocenić, jaki wpływ będzie miała ewaluacja na nasz ranking – powiedział Waldemar Siwiński, kierownik Rankingu Szkół Wyższych. – Bo mogę z góry powiedzieć, że ten wpływ będzie bardzo znaczący. Dlatego potrzebujemy głębokiej analizy, na podstawie której podejmiemy decyzje dotyczące metodologii rankingu w roku 2023. 

Kwestia ewaluacji w rankingu wywołała ożywioną dyskusję uczestników spotkania. Wskaźnik „ocena parametryczna” ma w rankingu wagę 10 proc. dla uczelni publicznych i 8 proc. dla uczelni niepublicznych, zatem odgrywa niezwykle istotną rolę w tworzeniu tego zestawienia. Ostateczna decyzje dotyczące metodologii zapadną na kolejnym posiedzeniu Kapituły w połowie marca. Finał Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 odbędzie się w czerwcu. 

AW

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt