MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Studenci, którzy w październiku podejmą drugi kierunek studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych, wciąż mogą uniknąć opłat.

Chociaż opłaty za drugi kierunek studiów miały obowiązywać już w rozpoczynającym się właśnie roku akademickim, okazało się, że przepisy są niezbyt precyzyjne i można je zinterpretować inaczej.

W zeszłym roku akademickim Parlament Studentów RP zwrócił uwagę, że w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zapisano, że "studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 studiujący bez opłat, za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą (...) do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów."

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przyznało, że studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012, mogą podjąć od roku akademickiego 2012/2013 studia stacjonarne w uczelni publicznej na więcej niż jednym kierunku i nie wnosić za te studia opłat do końca okresu studiów przewidzianego w programie kształcenia.

Zgodnie z zapisami reformy szkolnictwa wyższego, która weszła w życie 1 października ubiegłego roku, wprowadzono opłaty za drugi kierunek studiów, z których zwolnieni mogą zostać tylko najlepsi studenci. Studia na drugim kierunku może rozpocząć za darmo każdy student, ale jego wyniki będą oceniane po każdym roku. Bezpłatnie studia kontynuować będą tylko ci, którzy spełnią kryteria takie, jakie muszą spełnić osoby otrzymujące stypendium rektora. Osoby, które nie spełnią tych warunków będą zmuszone nie tylko zapłacić za dalszą naukę, ale też zwrócić koszt ukończonego pierwszego roku.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!