MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Od lewej: dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG i prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Z dniem 6 marca br. Prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG pełni rolę Pełnomocnika Rektora ds. Cyfrowej Transformacji Uczelni. Na nowe stanowisko został powołany przez Rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego.

Moja praca ma służyć temu, aby jak najwięcej działań na uczelni przenieść w sferę cyfrową, w taki sposób, aby zwiększyć efektywność uczelni - mówi prof. Aleksander Kubicki. - Na poziomie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki taką aktywność prowadzimy już od wielu lat. Jeszcze zanim pełniłem funkcję prodziekana, przy pewnych projektach było widać, że znaczną część dokumentów powinno się przenieść do świata cyfrowego.

Nowo powołany pełnomocnik będzie odpowiedzialny za podejmowanie inicjatyw na rzecz cyfrowej transformacji uczelni i koordynowanie działań w zakresie uniwersyteckiej e-administracji „wirtualnego kampusu”. Ważnym elementem jego zadań będzie nadzorowanie digitalizacji obszarów funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego.

Jednym z celów stanowiska jest także organizacja platform krajowej i międzynarodowej współpracy na terenie uczelni oraz włączenie technologii w proces nauczania.

Na początek trzeba zrobić audyt potrzeb od podstaw, czyli od najniższego poziomu działania uniwersytetu i stworzyć mapę kierunków działań cyfryzacji. Dzięki temu będziemy mogli umiejętnie zaplanować rozwój uczelni i sprawniej pozyskać na te cele dofinansowanie - zapowiada nowo powołany Pełnomocnik Rektora UG.

Prof. Aleksander Kubicki jest prodziekanem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Jednocześnie prowadzi rozległe działania dydaktyczne skierowane do szkół ponad podstawowych. W 2017 r. otrzymał Medal im. prof. Ignacego Adamczewskiego za zasługi w popularyzacji fizyki.

Chcemy ludziom ułatwiać pracę. Naukowcy (i nie tylko oni) często pracują z różnych miejsc, również poza siedzibą uczelni, stąd stosowanie nowych rozwiązań powinno im dawać takie możliwości, aby brać udział zarządzaniu i w życiu uczelni skądkolwiek - powiedział prof. Aleksander Kubicki.

Źródło: ug.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!