MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Zakończył się XXXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2023. Tłumy odwiedzających 10-11 marca Centrum EXPO XXI w Warszawie dowiodły, że takie wydarzenia są potrzebne, a wiedza na temat szkół/uczelni, egzaminów ósmoklasisty i maturalnego oraz wiedza o tym, jak kształtować ścieżki edukacyjną i zawodową, to dobro, na które popyt nie słabnie.

Co sprawia, że wiosenne Salony Edukacyjne Perspektyw co roku cieszą się dużym powodzeniem (w edycji wiosennej odnotowaliśmy 20 tys. gości wydarzenia)? To nie tylko wiele prezentujących swoją ofertę szkół, uczelni – w przypadku tych drugich: nie tylko warszawskich! – czy organizatorów edukacyjnych wyjazdów zagranicznych i wydawnictw, ale także bogaty program merytoryczny, jaki za każdym razem opracowujemy we współpracy m.in. z doradcami zawodowymi i edukacyjnymi, ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (prezentacje na temat egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych) i uczelni. To także termin – na przełomie tygodnia pracy i weekendu – dzięki któremu Salon odwiedzać mogą zarówno szkoły (klasy ósme i maturalne wraz z nauczycielami rejestrują się na Salon na piątek), jak i dzieci i młodzież wraz z rodzicami (odwiedzają Salon w sobotę, nierzadko całymi rodzinami).

Nic dziwnego, że 10-11 marca w Centrum EXPO XXI tłumy nie tylko było widać, ale też słychać. Jak zauważył Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, w czasie uroczystego otwarcia XXXIX Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2023: – Przez wiele lat organizowaliśmy Salon Perspektyw w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, ale z czasem to miejsce okazało się dla naszego wydarzenia za małe. I dziś hałas, jaki słychać w tle, jest miły dla naszych uszu, bo oznacza, że to, co państwo robią jako szkoły, uczelnie czy władze samorządowe, jest dla wielu osób bardzo ważne, zainteresowanie państwa pracą od lat nie słabnie, wręcz przeciwnie.

Uroczyste otwarcie XXXIX Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2023 tradycyjnie już połączono z ogłoszeniem wyników Rankingu Liceów Warszawskich – w tej uroczystości wzięli udział m.in. prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, partnera rankingu; Katarzyna Pienkowska, wicedyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy; płk prof. dr hab. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Rektor Wachowiak podkreślił, że wysokie miejsca szkół w rankingu to efekt ogromnej pracy całej szkolnej społeczności – uczniów, nauczycieli, dyrekcji i otoczenia szkoły – i gratulował wyników szkół warszawskich nie tylko w rankingu lokalnym, ale też w ogólnopolskim zestawieniu, podkreślając, jak ważne są te wyniki dla wszystkich warszawskich uczelni, do których w większości trafiają absolwenci znakomitych szkół średnich.

W imieniu najlepszych szkół z Warszawy głos zabrali dyrektorzy: Agnieszka Potocka, dyrektorka XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (I miejsce w Rankingu Liceów Warszawskich 2023 i I miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023) oraz dyrektor Sławomir Kasprzak, dyrektor Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum w Warszawie i w Polsce). Dyrektorzy dziękowali społecznościom swoich szkół za chęć podążania za najbardziej zwariowanymi pomysłami, których celem jest coraz lepszy rozwój uczniów (Potocka), a także Kapitule Rankingu: Dziękuję państwu za to, że od lat utrzymujecie ten ranking, ponieważ dla szkół ogłoszenie jego wyników co roku jest momentem, by przeanalizować swoją pracę i to, jak funkcjonują nasze szkoły – przyznał dyrektor Kasprzak.

W czasie tegorocznego Salonu Edukacyjnego dużym powodzeniem cieszyły się nie tylko stoiska wystawców, gdzie można było porozmawiać z wykładowcami i nauczycielami uczelni/szkół oraz ze studentami czy uczniami, ale także obszerna strefa doradztwa i konsultacji. W Strefie Doradztwa można było porozmawiać z doradcami zawodowymi z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, a w Strefie Konsultacji toczyły się rozmowy z uczniami szkół średnich i studentami wybranych kierunków. Spotkania były bezpłatne i bez zapisów, a kolejka zwłaszcza w Strefie Doradztwa momentami liczyła kilkanaście osób (mimo wielu stanowisk w tej strefie).

Tłumy zainteresowanych przysłuchiwały się zwłaszcza prelekcjom ekspertów OKE w Warszawie, tłumaczącym procedury związane z egzaminem ósmoklasisty oraz egzaminami maturalnymi z poszczególnych przedmiotów. Dużym powodzeniem cieszyły się także prezentacje prowadzone przez Joannę Koper, EduMentorkę, psycholożkę i trenerkę kariery.

Tradycyjnie Międzynarodowemu Salonowi Edukacyjnemu towarzyszyła debata panelowa – otwarta dla wszystkich uczestników – na temat kluczowych problemów edukacyjnych. W 2023 roku z oczywistych powodów tematem spotkania była edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskich szkołach i uczelniach. W debacie „Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskim systemie edukacji” wzięli udział: Joanna Gospodarczyk, dyrektorka Biura Edukacji m.st. Warszawy; Oksana Pestrykova, koordynatorka punktu konsultacyjnego i infolinii Fundacji „Nasz Wybór” i Dom Ukraiński w Warszawie; Iryna Degtyarova, pełnomocnik rektora SGH ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi; Oksana Kolesnyk, dyrektorka Szkoły Ukraińskiej w Warszawie; Izabela Nowacka, dyrektorka 163 LO w Warszawie. Link do debaty tutaj.

Jak zaznaczał Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press: – Jak co roku przygotowaliśmy wartościowy i interesujący program, który ma ułatwić przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty, a także wybór szkoły ponadpodstawowej i studiów. XXXIX Salon Edukacyjny Perspektywy 2023 przeszedł do historii. Teraz pora na Was, ósmoklasiści i maturzyści. Perspektywy życzą Wam dobrych decyzji i powodzenia na egzaminach!

Magda Tytuła

 

Bilans XXXIX Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2023

20 000 odwiedzających

121 wystawców, w tym ponad 60 uczelni, 15 szkół i instytucji zagranicznych, szkoły ponadpodstawowe i policealne, wydawnictwa

46 różnych spotkań, prezentacji i wykładów na scenie głównej i w 4 salach konferencyjnych

3 ważne punkty programu: gala Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2023, gala wręczenia nagród w XI konkursie Genius Universitatis 2023, debata „Uchodźcy wojenni z Ukrainy w polskim systemie edukacji” 

Więcej informacji na stronie www.salon.perspektywy.pl.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt