MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W 2022 r. resort spraw zagranicznych przyznał 23,5 tys. wiz studentom i doktorantom zagranicznym. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Turcji, Azerbejdżanu i z Indii – wynika z danych MSZ.

W poprzednim roku akademickim studiowało w Polsce blisko 89,5 tys. studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o ponad 4,7 tys. więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu "Studenci zagraniczni w Polsce 2022". Zagraniczni studenci stanowią ponad 7,3 proc. ogółu studentów w naszym kraju.

Studenci i doktoranci z krajów spoza Unii Europejskiej muszą mieć odpowiednią wizę, aby zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, że w 2022 r. MSZ przyznało 23,5 tys. takich wiz, a w 2021 r. – 30,8 tys.

W 2022 r. najliczniejszą grupą studentów i doktorantów, którzy otrzymali wizy, byli obywatele Ukrainy (4,6 tys. wiz), Białorusi (ok. 3,1 wiz), Turcji (2,2 tys. wiz), Azerbejdżanu (1,6 tys. wiz), Zimbabwe (ponad 1,5 tys. wiz) i Indii (1,2 tys. wiz) i Kazachstanu (prawie 900 wiz). O wizy musieli ubiegać się również obywatele USA – w 2022 r. były to 132 osoby – czy Wielkiej Brytanii (54 wizy).

Z danych przekazanych PAP przez MSZ wynika, że liczba odmów przyznania wizy wynosiła odpowiednio w 2021 r. – prawie 5 tys. osób i w 2022 r. – 5,9 tys. osób.

Wśród najczęstszych przyczyn odmów wskazano m.in. na brak pieniędzy na sfinansowanie studiów, podejrzenie, że starający się o nie opuszczą nasz kraj przed upływem terminu ważności wizy i wątpliwości dotyczące wiarygodności oświadczeń cudzoziemców co celu ich pobytu w naszym kraju. Jako przyczynę odmowy podawano też, że jednostka prowadząca studia działała głównie w celu ułatwienia studentom lub doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu w Polsce. Nieprzyznanie wizy uzasadniano też względami obronności lub ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub interesu kraju.

Najwięcej odmów w 2022 r. otrzymali obywatele Indii (784), Uzbekistanu (451), Nigerii (435) i Rwandy (426).(PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt