MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, 8 marca br. otrzymała powołanie na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026. W uzasadnieniu napisano m.in., że „decyzja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz działalności Pani Profesor na rzecz integracji środowiska naukowego i rozwoju towarzystw naukowych.”

Rada Towarzystw Naukowych została utworzona w 1963 r., więc w bieżącym roku obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim ponad 370 towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych w Polsce. RTN liczy 35 członków – przewodniczących i prezesów towarzystw naukowych, federacji towarzystw medycznych oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zadania wyznaczone dla Rady w obecnej kadencji wiążą się z projektem nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach, mającym na celu wzmocnienie statusu towarzystw jako podmiotów nauki oraz określenie możliwości finansowania ich działalności z budżetu państwa. Jednocześnie trwają prace nad określeniem kategorii naukowości towarzystw.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.umcs.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt