MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Tłumy zainteresowanych przysłuchiwały się prelekcjom ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, którzy przygotowali prezentacje na temat egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2023.

Matura w nowej formule budzi dużo emocji, nic zatem dziwnego, że uczniowie, na niewiele ponad 50 dni przed pierwszym egzaminem, uważnie słuchali ekspertów, którzy omawiali procedury, zasady, wymagania egzaminacyjne i sposób oceniania arkuszy. Rodzice ósmoklasistów bardzo licznie pojawili się na spotkaniu przygotowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie poświęconym rekrutacji do szkól ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/24.

Dużym powodzeniem cieszyły się także prezentacje prowadzone przez Joannę Koper, EduMentorkę, psycholożkę i trenerkę kariery.

salon.perspektywy.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt