MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Erasmus+ to nie tylko mobilności. Na Projekty w ramach Akcji 2 prowadzonej przez Polską Agencję Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności można uzyskać dofinansowanie od 30 000 euro do 4 000 000 euro. Szkoły wyższe mogą aplikować we wszystkich 6 Sektorach programu Erasmus+: Edukacja Wyższa, Edukacja Dorosłych, Szkolenia i Kształcenia Zawodowe, Młodzież, Edukacja Szkolna i Sport.

Pozostały jeszcze dwa tygodnie do zamknięcia konkursu na granty. W ramach Partnerstw na małą skalę i Partnerstw Współpracy programu Erasmus+ czekają dofinansowania w wysokości:

  • Partnerstwa na małą skalę: 30 000 euro, 60 000 euro
  • Partnerstwa współpracy: 120 000 euro, 250 000 euro, 400 000 euro

Partnerstwa Współpracy to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Rezultatem Partnerstw mogą być m.in.: programy szkoleniowe, webinaria, warsztaty, konferencje, aplikacje, gry, debaty, publikacje, eventy artystyczne, narzędzia do edukacji wykorzystujące np. AR itp.

Termin: 22 marca 2023 r.

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę również na konkurs Sojusze na Rzecz Innowacji:

  • Sojusze na Rzecz Edukacji i Przedsiębiorstw
  • Sojusze na Rzecz Współpracy Sektorowej

Dofinansowania w wysokości: od 200 000 euro do 4 000 000 euro.

Sojusze na rzecz innowacji mają na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz szerszym środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badaniami.

Termin: 3 maja 2023 r.

 

Tabela z aktualnymi terminami aplikacji w programie Erasmus+ pobierz .pdf

 

Jeżeli Państwa zespoły projektowe mają pomysł na międzynarodową współpracę w ramach Partnerstw Współpracy lub są już na etapie przygotowywania wniosku i pojawiły się wątpliwości lub pytania, zapraszamy do kontaktu z siecią Regionalnych Puntów Informacyjnych lub jednym z pięciu centrów innowacji Erasmus+ InnHUB:

Erasmus+ InnHUB Kraków:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pawilon C, pokój 173a, pierwsze piętro
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: 507 935 622

Erasmus+ InnHUB Katowice
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

pokój 4, parter
ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice
Telefon: 510 386 800

Erasmus+ InnHUB Gdańsk
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

piętro 3, pokój 3.37
ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk
Telefon: 511 569 800

Erasmus+ InnHUB Poznań
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 2 (parter, hall obok Biblioteki)
61-138 Poznań
Telefon: 573 441 880

Erasmus+ InnHUB Łódź
Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

Budynek A16, pokój 6
ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź
Telefon: 505 429 490 

 

Warto również zapoznać się z materiałem z webinarium online. Podczas szkolenia eksperci przeprowadzą Państwa przez cały proces składania wniosku i przeanalizują formularz zgłoszeniowy
https://youtu.be/l0CoWmwPXPM

 

Więcej na https://erasmusplus.org.pl oraz https://erasmusplus.org.pl/erasmus-innhub

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt