MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

4 marca 2023 roku wybrano nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Prezesem oddziału został pisarz i poeta Grzegorz Trochimczuk, wiceprezesami: Jerzy Jankowski i Zbigniew Milewski, sekretarzem – Irena Tetlak, skarbnikiem – Wojciech Parzyński, a członkami Zarządu: Artur Krajewski, Marlena Zynger, Joanna M. Vorbrodt i Vladan Stamenkowicz.

Prof. Artur Krajewski, przewodniczący Kapituły konkursu Genius Universitatis, oprócz tego, że jest grafikiem i malarzem, jest także poetą i eseistą. Realizuje się na wielu polach artystycznych. Ostatnio docenił go świat literacki. Artur Krajewski jest autorem m.in.: wydanego w 2001 roku eseju filozoficznego pt. "Kreator", który został napisany jako praca magisterska pod kierunkiem wykładowczyni filozofki Alicji Domańskiej; książki "Artysta czy Poppacykarz?! Czyli zezowata transcendencja kontra kolorowa źrenica Protagonisty" z 2016 roku, do której wstęp napisał Jacek Inglot. Dedykowana studentom i studentkom uczelni artystycznych książka dotyka trzech twórczych stanów umysłu artysty_tki. Artur Krajewski na swoim literackim koncie ma także kontrowersyjny tomik poetycki z 2022 roku wydany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, zatytułowany "Bóg nie lubi Głupców!", do którego wstęp napisała prezeska Zarządu Fundacji dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. :

"To artysta spełniony, wielokrotnie nagradzany, honorowy obywatel rodzinnego Żyrardowa, profesor, wykładowca warszawskiej ASP, odznaczony medalem Gloria Artis. Ale mimo spełnienia, profesor Krajewski to artysta wciąż poszukujący, działający w niemal wszystkich dziedzinach sztuki. Dziś, po raz kolejny, zabiera nas w świat swojej poezji.(...)"

i poeta Antoni Pawlak:

"(...)Bóg nie lubi głupców – twierdzi Artur Krajewski. To piękna idea, ale nie bardzo mogę się z nią zgodzić. Jego niechęć do ludzi mądrych i dobrych jest wszechpotężna. Najlepiej oddaje to ponura historia biblijnego Hioba.(...)" 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt