MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wpływowy portal „Science Business”, zajmujący się tematyką polityki badawczo-innowacyjnej i Programami Ramowymi Unii Europejskiej, zaprezentował stanowisko „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027” przygotowane przez Grupę Roboczą IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) w ramach konsultacji Komisji Europejskiej.

Autor artykułu „Horizon consultations: What’s in it for the Widening programme?” odsyła czytelników do całości dokumentu: sciencebusiness.net

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Izby priorytetem dla Unii Europejskiej powinno być wykorzystanie pełnego potencjału innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii oraz połączenie wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w zmniejszanie barier dla innowacji i wdrażania wysokich technologii w Europie. Ważne jest wprowadzenie konkretnych i praktycznych mechanizmów wspierających ten proces, a także mechanizmów skutecznego włączania nowych instytucji, w szczególności tzw. „wysp doskonałości” z regionów Unii o dotychczasowym niskim udziale w Programach Ramowych UE: Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Grupa Robocza IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027) to oddolny Think Thank skupiający przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ramach IZTECH i zaproszonych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę z zakresu Programów Ramowych Unii Europejskiej i realizacji projektów. Misją grupy jest prezentowanie głosu polskiego środowiska wysokich technologii w zakresie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej na forum krajowym oraz europejskim, a także inicjowanie działań dla zwiększenia udziału polskich instytucji w Programie Horyzont Europa. Przewodniczącą Grupy Roboczej jest Katarzyna Walczyk-Matuszyk reprezentująca Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: iztech.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.