MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski powołał władze Akademii Polonijnej, której zadaniem będzie m.in. koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez uczelnię na rzecz Polonii – poinformowała w czwartek uczelnia.

Jak zakomunikował KUL, głównymi zadaniami nowopowstałej Akademii Polonijnej będzie współpraca z Polonią, mediami, organizacjami polonijnymi, a także koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez uczelnię na rzecz Polonii (m.in. poprzez organizację Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą).

Rektor KUL cytowany w komunikacie wskazał, że uczelnia chce "jeszcze skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom naszych rodaków za granicą i stwarzać nowe możliwości współpracy i działań na rzecz Polonii". "W historii naszego uniwersytetu Polonia zawsze odgrywała szczególną rolę, dlatego powołanie Akademii jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie i potrzeby edukacyjno-kulturalne naszych rodaków poza granicami Polski" - przekazał.

Wyraził nadzieję, że działalność akademii będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

Pierwszy dyrektor akademii prof. Janusz Bień zauważył, że jej powołanie jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć uniwersytetu w ostatnich latach. "Działalność na rzecz Polonii wpisuje się bezpośrednio w dewizę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Deo et Patriae" – wyjaśnił dodając, że poza granicami ojczyzny mieszkają miliony Polaków oraz osób deklarujących polskie pochodzenie.

"W zależności od kraju i kontynentu, społeczności polonijne odradzają się i reaktywują, ale potrzebują ciągłego wsparcia płynącego z Polski na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej, ale też i kulturalnej. Jako KUL chcemy aktywnie wspierać naszych rodaków poza granicami Polski i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem" – dodał Bień.

Zastępca dyrektora akademii i koordynator Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą dr Wojciech Wciseł zapowiedział działania skierowane do dzieci i młodzieży polonijnej. Jako przykład wymienił organizację letnich obozów dla dzieci polonijnych. "Będziemy współpracować z ambasadorami i konsulami, Polskimi Misjami Katolickimi i organizacjami polonijnymi w zakresie projektów edukacyjno-kulturalnych dla Polonii i Polaków za granicą" – podał Wciseł.

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność jesienią ub.r. W pierwszej edycji – podała uczelnia – wzięło udział ponad 330 uczestników z 11 krajów m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.

Kursy prowadzone przez ekspertów KUL w ramach studium są bezpłatne i odbywają się w trybie hybrydowym: są to dwa dwudniowe zjazdy stacjonarne i cztery dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i w języku krajów zamieszkania uczestników.(PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!