MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wspólne działania badawczo-rozwojowe w kontekście kształcenia studentów medycyny i zastosowania technologii w terapii były tematem spotkania „Pod znakiem medycyny”, które odbyło się 17 marca w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Odsłonięta została też tabliczka z nazwą siedziby Wydziału Medycznego UW.

– Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie Wydziału Medycznego, zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego, jak i naszym partnerom. To dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu kierunek lekarski wraca po ponad 70-letniej przerwie na UW – podkreślił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Wydarzenie było współorganizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy i stało się jednocześnie okazją do uroczystego odsłonięcia tabliczki „Wydział Medyczny UW” na budynku, w którym będzie mieścić się siedziba nowej jednostki.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zauważył, że obecnie około 150 osób zatrudnionych na uczelni jest blisko związanych z medycyną poprzez prowadzenie badań naukowych lub wykładów, a także udział w przedsięwzięciach związanych bezpośrednio z ochroną zdrowia i leczeniem pacjentów. – Kultura działalności medycznej istnieje i jest silnie zakorzeniona na naszej uczelni – zaznaczył prof. Alojzy Z. Nowak. – Musimy myśleć długofalowo o nowych pokoleniach. Nowoutworzony wydział ma być miejscem, do którego naukowcy nie tylko z Europy, ale i z całego świata, będą przyjeżdżać i korzystać z wyników prowadzonych tu badań. – dodał rektor UW.

– Odsłonięcie tabliczki z nazwą wydziału symbolicznie wskazuje, że pierwszą siedzibą władz Wydziału Medycznego i kierunku lekarskiego będzie gmach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Mamy tu miejsce dobrych spotkań: ludzi, dyscyplin, nauki i biznesu, co pokazuje także dzisiejsze spotkanie – mówiła prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Źródło: www.uw.edu.pl

Fot. M. Kaźmierczak/UW

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt