MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Collegium Civitas przystąpiło do programu ONZ Global Compact. W styczniu 2023 roku Collegium Civitas zostało oficjalnie zatwierdzone jako uczestnik UN Global Compact – sieci organizacji zobowiązanych do przyjęcia zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej polityki.

UNGC ma na celu zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy. Uczestnicy zobowiązują się do odpowiedzialnego dostosowania swoich strategii i działań do Dziesięciu Zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania strategicznych działań w celu realizacji szerszych celów społecznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, z naciskiem na współpracę i innowacje.

United Nations Global Compact: unglobalcompact.org

Sieć Global Compact Polska: ungc.org.pl

Źródło: civitas.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt