MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


28 marca w Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość otwarcia trzech Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Trzech naukowców polskiego pochodzenia, którzy wcześniej pracowali w Niemczech, Szwajcarii oraz USA, powraca do Polski, dzięki polsko-niemieckiemu wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach programu Dioscuri.

Dwóch przedstawicieli nauk o życiu i jeden matematyk obejmie kierownictwo nad grupami badawczymi, które dołączą do pięciu utworzonych wcześniej Centrów Dioscuri prowadzących nowatorskie badania podstawowe w warszawskich ośrodkach. W ramach programu na Uniwersytecie Jagiellońskim powstaną następujące jednostki:

  • Centrum Dioscuri Dynamiki Strukturalnej Receptorów (Dioscuri Centre for Structural Dynamics and Receptors), którym pokieruje dr Przemysław Nogły,
  • Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Posttranslacyjnych (Dioscuri Centre for Modelling of Posttranslational Modifications), którym pokieruje dr Mateusz Sikora,
  • Centrum Dioscuri w Zakresie Spacerów Losowych w Geometrii i Topologii (Dioscuri Centre in Random Walks in Geometry and Topology), którym pokieruje dr Mikołaj Frączyk.

- To właśnie z myślą o takich talentach i obszarach badawczych zainaugurowaliśmy ten program tutaj w Krakowie w 2017 roku. Powinniśmy wspierać zdrową wymianę intelektualną między wszystkimi krajami europejskimi, jeśli chcemy dążyć do stworzenia atrakcyjnej, zintegrowanej, skutecznie działającej Europejskiej Przestrzeni Badawczej - podkreśla prof. Martin Stratmann, prezes Towarzystwa Maxa Plancka, inicjator programu Dioscuri.

- Od wielu lat podnosimy systematycznie jakość badań prowadzonych w UJ, promując szczególnie ich wymiar interdyscyplinarny. Elementem budowy prestiżu jest szeroko rozwijana współpraca międzynarodowa, dzięki której uczelnia staje coraz bardziej rozpoznawalna w światowym środowisku naukowym jako atrakcyjne miejsce do studiowania i realizacji ambitnych przedsięwzięć badawczych – komentuje prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski.

Uroczystość otwarcia nowych centrów zgromadziła w Auli Collegium Novum około 100 gości z różnych instytucji naukowych, a także przedstawicieli władz lokalnych i korpusu dyplomatycznego. Uczestników powitał w zastępstwie rektora UJ prof. Jacka Popiela prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki, natomiast główną część uroczystości poprowadził prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski.

- Nawet w ramach tak bogatej współpracy naukowej, jaka ma miejsce między Polską a Niemcami, zdarzają się projekty wyjątkowe i do takich należy program Dioscuri – podkreślił obecny na spotkaniu ambasador Niemiec Thomas Bagger. Z kolei prezes Towarzystwa Maxa Plancka prof. Martin Stratmann zauważył, że Uniwersytet Jagielloński jest doskonale przygotowany do realizowania tego przedsięwzięcia: - Tak się złożyło, że w ostatnim naborze trzech najlepiej wykwalifikowanych kandydatów, którzy zaprezentowali plany najbardziej innowacyjnych badań, wskazało Uniwersytet Jagielloński jako miejsce, w którym chcieliby zrealizować swoje projekty. Wcale mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę prestiż tej uczelni oraz jej dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę badawczą – powiedział.

Każde z nowo utworzonych centrów naukowych zostało pokrótce przedstawione przez wiceprzewodniczącego Komitetu Dioscuri prof. sir Leszka Borysiewicza. Następnie kierownicy każdej z tych jednostek wygłosili krótkie prezentacje na temat planowanych badań. W ramach uroczystości wygłoszony został również wykład prof. Brendy Schulman z Instytutu Biochemii Towarzystwa Maxa Plancka, zatytułowany "Supramolecular assembly as a master regulator of enzyme activity".

O programie Dioscuri

Program Dioscuri, powstały z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, ma na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej grup badawczych zdolnych do konkurowania na poziomie międzynarodowym. Każde z Centrów Dioscuri otrzyma w ciągu pięciu lat finansowanie w kwocie 1,5 miliona euro. Przedsięwzięcie zarządzanie jest wspólnie przez Towarzystwo Maxa Plancka oraz Narodowe Centrum Nauki. Koszty ponoszone są w równym stopniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec, natomiast instytucje przyjmujące z Polski dostarczają koniecznej infrastruktury badawczej. Po pomyślnym polskim starcie program uruchomiony został również w Czechach. 

- Dążymy do większego zrównoważenia poziomu doskonałości naukowej w Europie. Jesteśmy wdzięczni za to, że Towarzystwo Maxa Plancka, jako jedna z wiodących europejskich organizacji naukowych, pomaga polskiej nauce w pełni wykorzystać swój potencjał – mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

- Program Dioscuri to wyjątkowe polsko-niemieckie przedsięwzięcie, które w ramach nowatorskiej bilateralnej współpracy przeciwdziała drenażowi mózgów z Europy Środkowej. Jest to niezwykle ważne, gdyż bez utalentowanych i wysoce wykwalifikowanych naukowców nie będzie możliwe sprostanie wyzwaniom przyszłości, jak np. zmiany klimatyczne, czy też kryzys energetyczny – zauważa ambasador Niemiec w RP Thomas Bagger.

Źródło: www.uj.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!