MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, 24 marca 2023 r. podczas Walnego Zgromadzenia został wybrany na Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego. To już druga kadencja Pana Rektora w tej prestiżowej organizacji.

Polskie Towarzystwo Statystyczne zajmuje się rozwijaniem społecznej, naukowej i zawodowej działalności członków w dziedzinie teorii, metodologii, praktyki i upowszechniania wiedzy statystycznej w społeczeństwie.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  1. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych, konferencji regionalnych,
  2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania statystyki,
  3. organizowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych przez powołane do tego komisje, sekcje, zespoły lub grupy robocze,
  4. inicjowanie badań w zakresie funkcjonowania, organizacji i wykorzystania statystyki,
  5. organizowanie i pogłębianie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  6. wydawanie lub współudział w opracowaniu i wydawaniu czasopism głównie w zakresie metodologii i organizacji statystyki, a także popularyzacji statystyki – na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
  7. zakładanie bibliotek, pracowni i ośrodków badawczych,
  8. kształcenie i dokształcanie członków w zakresie teorii, metodologii i organizacji statystyki,
  9. prowadzenie doradztwa naukowo – metodologicznego i konsultacji,
  10. organizowanie kursów naukowych.

Źródło: usz.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt