MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Już nie tylko Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Rzeszów i Sopot, ale od roku akademickiego 2023/2024 także Kraków – tak Uniwersytet SWPS rozwija swoje struktury organizacyjne, lokalizując siedziby w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Kraków będzie siódmym miastem, w którym powstanie filia Uniwersytetu SWPS, czyli Wydział Psychologii.

Krakowska filia Uniwersytetu SWPS powstała we wrześniu 2022 r., z myślą o planowanym włączeniu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera do Uniwersytetu SWPS (śladem tego procesu a jednocześnie symbolicznym podkreśleniem ciągłości istnienia Wyższej Szkoły Europejskiej będzie zachowanie imienia patrona WSE – pełna nazwa nowej jednostki akademickiej brzmi Filia Uniwersytetu SWPS w Krakowie im. ks. Józefa Tischnera). Od roku akademickiego 2024/2025 planowane jest przeniesienie oferty dydaktycznej WSE do filii Uniwersytetu SWPS.

Włączenie WSE do Uniwersytetu SWPS otwiera nowe możliwości dla pracowników oraz społeczności studentów i słuchaczy. Co to konkretnie oznacza? Jak tłumaczy Renata Czeladko, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu SWPS: – Integracja stwarza nowe szanse dla obu uczelni. Uniwersytet SWPS włącza się w krakowskie środowisko akademickie, a WSE zyskuje wsparcie programowe i kadrowe, a w bliskiej perspektywie również lokalowe. Filia Uniwersytetu SWPS w Krakowie będzie współpracować z innymi krakowskim uczelniami i ośrodkami naukowymi. Mamy już podpisaną umowę o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Planujemy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, w szczególności z nowo powołanym Centrum Badania Mózgu. Otwarci jesteśmy na współpracę także z innymi podmiotami publicznymi, społecznymi i biznesowymi. 

Zalety procesu integracji WSE z Filią Uniwersytetu SWPS w Krakowie dla studentów/słuchaczy? Jak zapewniają władze Uniwersytetu SWPS, osoby, które rozpoczną studia w WSE, zakończą je jako absolwenci Uniwersytetu SWPS – uczelni mającej status pełnego uniwersytetu, z silnymi wydziałami i kampusami w kilku ośrodkach akademickich.

Krakowska filia będzie się składać z dwóch wydziałów – już powołanego Wydziału Psychologii i drugiego wydziału, obejmującego pozostałe kierunki kształcenia w WSE. Pełna integracja obu wydziałów ma nastąpić 1 stycznia 2025 r. – od tego momentu WSE stanie się filią, a studenci WSE staną się studentami Uniwersytetu SWPS. Tymczasem w WSE prowadzona jest normalna działalność dydaktyczna, jak też rekrutacja na wszystkie kierunki, z wyjątkiem psychologii.

Od roku akademickiego 2023/2024 Wydział Psychologii w Krakowie Uniwersytetu SWPS planuje uruchomić jednolite studia magisterskie z psychologii w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (w języku polskim), a także studia I stopnia prowadzone w języku angielskim. Planowane specjalności to psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia pracy i organizacji.

Uniwersytet SWPS złożył w tej sprawie wnioski do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nabór na studia zostanie otwarty po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W Krakowie będzie też można kształcić się w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. To największy w Polsce ośrodek przygotowujący do zawodu przyszłych psychoterapeutów, który prowadzi 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii. Rekrutacja rozpoczęła się 7 marca 2023 r. W ofercie Filii oraz WSE znajduje się aktualnie 35 kierunków studiów podyplomowych z obszaru psychologii, zarządzania i projektowania.

Podczas Dnia otwartego online (20 kwietnia o 18.30) będzie można poznać szczegóły dotyczące programu studiów, sposobu prowadzenia zajęć czy też perspektyw zawodowych.

MT

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt