MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dokładnie 30 lat temu, 31 marca 1993 roku Minister Edukacji Narodowej udzielił zezwolenia na utworzenie niepaństwowej szkoły wyższej pod nazwą Akademia Leona Koźmińskiego. I tak powstała uczelnia biznesowa, która z czasem została uznana w międzynarodowym rankingu „Financial Times” za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej. „A new school for a new world” - hasło przyświecające uczelni zabrzmi w 30. rocznicę powstania wyjątkowo głośno.

Obecnie kształci się w niej 10 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA oraz doktorantów. Dotychczas mury uczelni upuściło 68 000 absolwentów, którzy rozwijają swoją karierę zawodową. ALK uzyskała trzy prestiżowe akredytacje międzynarodowe AACSB, EQUIS i AMBA, którymi mogą poszczycić się zaledwie 100 szkół biznesu na świecie.

- Przez 30 lat kierunek nadawały nam trzy słowa na „m”: marzenia o stworzeniu światowej klasy uczelni biznesowej w sercu Europy, misja przygotowania kolejnych pokoleń na wyzwania zmieniającego się świata, ale też promowanie zrównoważonego rozwoju etycznego przywództwa oraz postępu technologicznego i mądrość w działaniu, podejmowaniu decyzji w zarządzaniu uczelnią – mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK.

ALK kształci przyszłych liderów w oparciu o wartości jakim są przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój, wykorzystanie potencjału transformacji cyfrowej oraz etyczne przywództwo, aby sprostać wyzwaniom jutra. Idea innowacji oraz tworzenie szkoły na najwyższym poziomie to główny kierunek obrany przez uczelnię. ALK prowadzi również liczne badania naukowe. ALK niezmiennie, od samego początku tworzenia tego zestawienia, zajmuje pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych “Perspektyw” i jej pozycja wydaje się niezagrożona.

O sile i popularności uczelni świadczą również inne czynniki – do programów kształcenia włączane są nowe technologie, rozwijane są właściwe relacje z biznesem i otoczeniem. Uczelnia troszczy się o różnorodność i dba o prawa człowieka. To miejsce wymiany różnych światopoglądów. Znaczenie ma dla niej tradycja, ale wyznacznikiem jest patrzenie w przyszłość oraz przygotowanie następnej generacji na przyszłe wyzwania.

Akademii Leona Koźmińskiego życzymy kolejnych 30 lat pełnych sukcesu!

Perspektywy

Więcej o 30-leciu uczelni: 30.kozminski.edu.pl

www.kozminski.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt