Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

W czternastej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita oceniono 219 polskich uczelni (83 uczelnie akademickie, 84 niepubliczne magisterskie oraz 29 niepublicznych licencjackich i 29 państwowych wyższych szkół zawodowych).

W 2013 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński, który wyprzedził minimalnie Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyniki Rankingu 2013 w skrócie - do pobrania

Pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, przed Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych (2) i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (3).

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła PWSZ im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu. Na miejscu drugim uplasowała się PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (2), a na trzecim PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (3).

Zdobywcą pierwszego miejsca wśród niepublicznych uczelni licencjackich jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu, która wyprzedziła Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku (2) i Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie (3).

Najważniejszą z punktu widzenia kandydatów na studia wartością tegorocznej edycji jest ranking w 40 grupach kierunków studiów.

Nad przygotowaniem rankingu czuwała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, w skład której weszli: prof. dr hab. Marek Safjan - sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor-komendant WAT, prof. dr hab. Franciszek Ziejka - przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ, prof. dr hab. Marek Rocki - senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH, prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko - b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie, dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Kiciński - wiceprezes zarządu KGHM S.A., Bogusław Chrabota - redaktor naczelny Rzeczpospolitej i Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", b. prezes PAP.

Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Utrzymany został ubiegłoroczny udział procentowy każdej z tych grup w całości rankingu. Najlepsze uczelnie w głównych grupach kryteriów to:

prestiż wśród kadry akademickiej – Uniwersytet Jagielloński,
prestiż wśród pracodawców – Politechnika Warszawska,
potencjał naukowy – Uniwersytet Warszawski,
efektywność naukowa – Uniwersytet Jagielloński,
publikacje i cytowania – Uniwersytet Jagielloński,
innowacyjność – Politechnika Wrocławska,
umiędzynarodowienie – Akademia Leona Koźmińskiego.

W odróżnieniu od ubiegłego roku oddzielnie opublikowano Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich.

WYNIKI RANKINGU WYŻSZYCH 2013

Ranking Uczelni Akademickich objął 83 szkoły wyższe – zarówno publiczne jak i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

 1. Uniwersytet Jagielloński
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Politechnika Warszawska
 5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Wrocławski
 8. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ranking w typach uczelni akademickich 2013

I. Najlepszy uniwersytet
Miejsce 1: Uniwersytet Jagielloński

II. Najlepsza uczelnia techniczna
Miejsce 1: Politechnika Warszawska

III. Najlepsza uczelnia pedagogiczna
Miejsce 1: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

IV. Najlepsza uczelnia rolnicza
Miejsce 1: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

V. Najlepsza uczelnia ekonomiczna
Miejsce 1: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

VI. Najlepsza akademia wychowania fizycznego
Miejsce 1: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

VII. Najlepsza uczelnia medyczna
Miejsce 1: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich – objął 84 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 3. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 5. Collegium Civitas w Warszawie
 6. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 7. Społeczna Akademia Nauk
 8. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 9. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 10. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – objął 29 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 3. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich – objął 29 niepublicznych szkół wyższych z uprawnieniami do kształcenia na poziomie licencjata lub inżyniera:

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 2. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
 3. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Ranking w grupach kierunków 2013:

I. Filologie, języki obce i językoznawstwo
Uniwersytet Jagielloński

II. Filologia polska
Uniwersytet Jagielloński

III. Filozofia
Uniwersytet Jagielloński

IV. Historia
Uniwersytet Jagielloński

V. Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

VI. Wiedza o krajach i regionach
Uniwersytet Jagielloński

VII. Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

VIII. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Uniwersytet Warszawski

IX. Politologia
Uniwersytet Warszawski

X. Pedagogika i edukacja
Uniwersytet Jagielloński

XI. Psychologia
Uniwersytet Jagielloński

XII. Socjologia
Uniwersytet Warszawski

XIII. Kierunki ekonomiczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

XIV. Prawo i administracja
Uniwersytet Warszawski

XV. Matematyka
Uniwersytet Warszawski

XVI. Fizyka i astronomia
Uniwersytet Warszawski

XVII. Chemia
Uniwersytet Warszawski

XVIII. Kierunki przyrodnicze
Uniwersytet Warszawski

XIX. Ochrona środowiska
Uniwersytet Warszawski

XX. Automatyka i robotyka, Mechatronika
Politechnika Warszawska

XXI. Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

XXII. Energetyka
Politechnika Warszawska

XXIII. Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska

XXIV. Architektura i urbanistyka, Budownictwo
Politechnika Warszawska

XXV. Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

XXVI. Inżynieria i technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

XXVII. Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

XXVIII. Kierunki IT
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

XXIX. Inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

XXX. Kierunki techniczne (pozostałe)
Politechnika Warszawska

XXXI. Kierunki o żywieniu i żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

XXXII. Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

XXXIII. Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

XXXIV. Kierunki lekarskie i dentystyczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

XXXV. Farmacja
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

XXXVI. Ochrona zdrowia
Warszawski Uniwersytet Medyczny

XXXVII. Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

XXXVIII. Kierunki muzyczne
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

XXXIX. Kierunki plastyczne
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

XL. Kierunki teatralne i filmowe
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Nagrody specjalne 2013

I. AWANS 2013 – skok wśród uczelni akademickich
Gdański Uniwersytet Medyczny

II. AWANS 2013 – skok wśród uczelni niepublicznych magisterskich
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

III. KUŹNIA KADR 2013
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Nagrody dodatkowe 2013

I. Lider umiędzynarodowienia
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

II. Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym
Uniwersytet Warszawski

III. Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej
Uniwersytet Jagielloński

IV. Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiej
Uniwersytet Jagielloński

IV. Najwyższy prestiż wśród pracodawców
Politechnika Warszawska

V. Lider publikacji
Uniwersytet Jagielloński

VI. Lider innowacyjności
Politechnika Wrocławska

Partnerem strategicznym Rankingu Szkół Wyższych 2013 jest Bank Zachodni WBK, realizujący w Polsce program Santander Universidades.

Pełne wyniki rankingu zostały opublikowane w miesięczniku Perspektywy i w serwisie internetowym www.ranking.perspektywy.pl, a także na łamach Rzeczpospolitej i w jej serwisie www.rp.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Wdowińska-Sawicka
Perspektywy
tel. kom. 609 999 514
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt