Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

Skład kapituły

 • prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu
 • prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor NCBiR, b. rektor-komendant WAT
 • prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH
 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie
 • dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP
 • Włodzimierz Kiciński – wiceprezes zarządu KGHM S.A.
 • Bogusław Chrabota – redaktor naczelny Rzeczpospolitej
 • Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP

 

Co zmieniliśmy w rankingu 2013

W przyjętej i stosowanej metodzie rankingowania Kapituła Rankingu konsekwentnie kontynuuje proces promowania jakości i efektywności działań prowadzonych przez uczelnie. Jest to zgodne z wnioskami zgłaszanymi przez przedstawicieli uczelni podczas prowadzonego od dwóch lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Seminarium Rankingowego.

Od początku prowadzenia rankingu dbamy o to, aby zmiany wprowadzane w kolejnych jego edycjach umożliwiały porównywanie wyników rankingu z poszczególnych lat. Zgodnie z przyjętą zasadą transparentności, wskazujemy też wprowadzane w danej edycji zmiany.

Tegoroczne korekty to:

 • Jednocześnie ze zdecydowaną poprawą jakości badań preferencji pracodawców nastąpiło zmniejszenie wagi kryterium wybór olimpijczyków, zwiększając wagę opinii akademickiej i badania pracodawców.
 • W kryterium patenty, prawa ochronne i licencje odeszliśmy od nominalnej liczby zdobytych patentów, praw i licencji, na rzecz współczynnika normowanego do posiadanej przez uczelnię kadry, podkreślając w ten sposób jej efektywność.
 • W kryterium uprawnienia doktorskie nie liczymy nominalnej liczby posiadanych przez uczelnię uprawnień doktorskich tylko wartość względną odniesioną do liczby posiadanych uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 • We wszystkich kryteriach obejmujących kadrę akademicką tj.: nasycenie kadrą, rozwój kadry, nadane stopnie i tytuły, dostępność kadry wysokokwalifikowanej uwzględniano dane o kadrze akademickiej z dwóch ostatnich lat, a nie jak dotychczas jedynie z ostatniego roku.
 • W kryterium studiujący w językach obcych liczbę studentów studiujących w językach obcych odniesiono do ogółu studentów uczelni.

Już dzisiaj w imieniu Kapituły chciałbym zaprosić na kolejne Seminarium Rankingowe w czerwcu br. podczas którego przedstawiciele wszystkich zainteresowanych uczelni będą mogli zapoznać się ze szczegółami stosowanej przez nas metodologii, a także zgłosić swoje uwagi i propozycje zmian. Strona seminarium:

www.perspektywy.pl/seminarium

prof. BOGUSŁAW SMÓLSKI
Członek Kapituły Rankingu
Kapituła Rankingu 2013

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!