MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Kodeks – zawierający podstawowe prawa i obowiązki widzów uczestniczących w masowych imprezach sportowych – został stworzony po to, by wzmocnić świadomość prawną osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, jako widzowie.

W przededniu meczu rewanżowego o Puchar Polski w piłce nożnej, Kodeks kibica przypomina opinii publicznej, że każdemu kibicowi przysługują prawa obywatelskie i konsumenckie, które nie mogą być dowolnie ograniczane bądź naruszane przez organizatorów zawodów sportowych oraz służby porządkowe.

Kodeks kibica odzwierciedla w prosty, czytelny sposób najważniejsze uregulowania prawne istniejące w Polsce, a odnoszące się do uczestników wydarzeń sportowych, w tym głównie zapisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Środowiska kibiców krytykują zarówno tę ustawę, jak i działania władz, jako nadmiernie restrykcyjne – w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Chodzi im m.in. o zamykanie poszczególnych trybun bądź całych stadionów dla widzów w reakcji na stadionowe incydenty.

Kodeks kibica opracował prawnik Mateusz Dróżdż, który jest asystentem w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz członkiem Stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych powołanej przez Premiera.

W momencie dokonania zapłaty za bilet kibic zawiera z organizatorem sportowej imprezy masowej umowę cywilnoprawną, na podstawie, której przysługują mu określone prawa, ale i ciążą na nim określone obowiązki.

Kodeks kibica - prawa i obowiązki:

Prawa

 1. Kibic ma prawo do wzięcia udziału w bezpiecznej, sportowej imprezie masowej, określonej na bilecie.
 2. Kibic ma prawo do swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się po stadionie (w miejscach do tego wyznaczonych). Oznacza to m.in., że wszystkie kołowrotki, bramy, wejścia i wyjścia muszą być sprawne i powinien je obsługiwać odpowiednio przeszkolony personel.
 3. W czasie imprezy masowej kibic ma prawo do pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 4. Kibic ma prawo domagać się od służby porządkowej oraz informacyjnej reakcji na jakiekolwiek zgłoszone przez siebie incydenty i zagrożenia.
 5. W przypadku naruszenia przysługujących mu praw przez organizatora meczu piłki nożnej (np. polegającego na bezprawnym unieważnieniu biletu przed rozpoczęciem imprezy masowej), kibic może skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów.
 6. Kibic drużyny gości ma prawo korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów depozytowych i innych udogodnień (np. zapewnienie pomocy medycznej) o porównywalnym standardzie, jak ten w sektorach przeznaczonych dla kibiców miejscowych.
 7. Kibic ma prawo zapoznać się z regulaminem obiektu (terenu) oraz regulaminem imprezy masowej zawierającej warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

Obowiązki

 1. Podstawowym obowiązkiem kibica podczas sportowej imprezy masowej jest zachowanie się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych.
 2. Na teren stadionu kibic nie może wnosić broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków psychotropowych i narkotyków oraz jakichkolwiek materiałów propagandowych o treści rasistowskiej czy dyskryminacyjnej, a także obrażających jakikolwiek klub lub jego przedstawicieli.
 3. W trakcie imprezy kibic nie może przebywać w miejscu nieprzeznaczonym dla widzów, ani nawet w sektorze innym niż wskazany na bilecie.
 4. Podczas imprezy masowej zabronione jest rzucanie przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie, gdzie odbywa się impreza masowa.
 5. Kibic jest zobowiązany przestrzegać zakazu palenia na stadionie tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 6. Kibic ma obowiązek posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość, nie ma też prawa do używania odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania siebie, a zatem nie może zasłaniać twarzy np. szalikiem w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.
 7. Kibic jest zobowiązany do podporządkowania się wynikającym z wymogów bezpieczeństwa poleceniom służb porządkowych i informacyjnych, Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt