Официальный сайт Вавада казино - одно из самых топовых казино, с бонусами за регистрацию и множеством рабочих зеркал. Najlepsze kasyno online w Polsce. Najfajniejsze automaty i ruletki zebrane są tutaj - F1 casino - Wejdź i zarejestruj się. Duże wygrane i uczciwe wypłaty! Oficjalna strona Vavada Casino Poland!

Immediate Edge PlattformInformieren Sie sich über die Vorteile von Immediate Edge.

Вход на Кракен Онион Kraken Зеркало Мега сайт - Мега зеркало - Мега ссылка - Как зайти на мегу? Мега даркнет маркет. Покупаю на Kraken darknet

Maturalna sesja egzaminacyjna w gdyńskiej Trójce rozpoczęła się już 1 maja

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni już w poniedziałek 1 maja br. rozpoczęła się maturalna sesja egzaminacyjna. Dziś do zdających dołączyło ponad 270 tysięcy maturzystów, którzy na pierwszy ogień muszą zmierzyć się z arkuszami z języka polskiego. Za wszystkich – trzymamy kciuki!

46 absolwentów gdyńskiej Trójki punktualnie o godz. 13:00 w szkolnej auli przystąpiło do pracy z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego przygotowanym przez Organizację Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization, Biuro Europejskie w Hadze), do której III LO w Gdyni należy już od 1993 roku.

We wtorek 2 maja o godz. 8:00 kilkoro gdyńskich maturzystów międzynarodowych rozpoczęło rozwiązywanie zadań w ramach egzaminu IBO z fizyki, a o godz. 13:00 tego samego dnia wszyscy tegoroczni międzynarodowi maturzyści z III LO w Gdyni (46 osób) pisali drugą część matury IBO z języka polskiego.          

Środa 3 maja była kolejnym bardzo intensywnym dla 46 tegorocznych absolwentów III LO w Gdyni dniem sesji egzaminacyjnej matury międzynarodowej. O godz. 8:00 w auli czekać będą na nich arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego, a o godz. 13:00 rozpocznie się druga część matury z fizyki.           

We czwartek 4 maja w gdyńskiej Trójce do 46 absolwentów zdających maturę IBO dołączy 143 absolwentów zdających maturę przygotowaną i nadzorowaną przez CKE – Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (w woj. pomorskim nadzór nad maturą krajową sprawuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - OKE w Gdańsku). Podczas gdy maturzystów IBO czeka od godz. 8:00 w auli egzamin z języka angielskiego (druga część), to maturzyści CKE od godz. 9:00 w sali gimnastycznej  i w kilku innych salach lekcyjnych rozpoczną rozwiązywanie zadań z języka polskiego i będzie to ich jedyny egzamin w tym dniu w odróżnieniu od kilkunastoosobowej grupy maturzystów IBO, którzy o godz. 13:00 przystąpią do egzaminów z geografii oraz filozofii, a zakończą te egzaminy późnym wieczorem.

W III LO w Gdyni sesja matury międzynarodowej - IBO potrwa do 18 maja i zakończy się egzaminem z biologii, zaś sesja matury krajowej - CKE zakończy się we wtorek 23 maja egzaminami z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie (w III LO po polsku i w języku angielskim).       

Z uwagi na swoje sukcesy olimpijskie 27 tegorocznych absolwentów  III LO w Gdyni uzyskało prawo do zwolnienia z jednego lub dwóch egzaminów na maturze CKE. Aż 7 absolwentów jest zwolnionych z egzaminu z informatyki, 6 z filozofii, 5 z języka polskiego (poziom podstawowy  i rozszerzony oraz egzamin ustny), 5 z matematyki (oba poziomy), 4 z biologii, 3 z geografii oraz po 1 z: chemii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego i wiedzy o społeczeństwie. Kolejnych trzech absolwentów-olimpijczyków (chemia, j. polski, j. angielski) przystępujących do matury międzynarodowej nie będzie zwolnionych z żadnego egzaminu, bowiem przepisy IBO na to nie pozwalają.

Absolwenci III LO w Gdyni przystępujący do matury międzynarodowej wyniki swoich egzaminów poznają  5 lipca 2023 o godz. 15:30, a maturzyści CKE 7 lipca br. o godz. 12:00.

Przeprowadzenie dwóch rodzajów egzaminów maturalnych w tym samym czasie jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym dla dyrekcji i nauczycieli gdyńskiej Trójki. Główną salą egzaminacyjną dla "ajbików" (od IB - international baccalaureate ) jest aula szkolna, a dla maturzystów krajowych - sala gimnastyczna.

Każdy ze zdających maturę IBO musi przystąpić do 2 lub 3 egzaminów pisemnych co najmniej z 6 przedmiotów, w tym obowiązkowo z matematyki oraz co najmniej z jednego przedmiotu z grupy tworzonej przez: chemię, fizykę i biologię. W III LO w Gdyni międzynarodowi maturzyści zdają egzaminy z takich przedmiotów jak: matematyka (obowiązkowa  dla wszystkich), filozofia, geografia, systemy środowiska, historia, fizyka, biologia, chemia, j. polski, j. niem., j. franc., j. ang. oraz sztuki wizualne. Językiem egzaminu jest angielski. Jest to jeden z trzech wykładowych języków w szkołach IBO obok francuskiego i hiszpańskiego. Łącznie w egzaminacyjnej sesji maturalnej każdy „ajbik” przystępuje obowiązkowo do 14 lub 18 egzaminów pisemnych. Arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez zdających wysyłane są pocztą kurierską do ekspertów wskazanych przez IBO w wielu różnych regionach całej kuli ziemskiej. 

Wyniki egzaminów IB szkoła w Gdyni otrzyma elektronicznie z Centrum Egzaminacyjnego IBO w Cardiff w Wlk. Brytanii w dn. 5 lipca o godz. 15.30 czasu GMT (czas na południku zerowym). Tak jest każdego roku.                                                                                                                                                                                    
Dyplomy matury międzynarodowej przesyłane są w sierpniu, a wręczane uroczyście  w III LO w Gdyni na początku września. Obowiązująca w IBO procedura przekazywania dyplomów maturalnych IBO w żadnym wypadku nie utrudnia absolwentom szkół IBO rekrutacji na studia, bowiem Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff wysyła elektronicznie w dn. 5 lipca wyniki matury międzynarodowej do wszystkich, wskazanych przez zdającego egzamin, uczelni wyższych na świecie, w tym także do polskich uczelni.

Polscy międzynarodowi maturzyści osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie IBO. W gdyńskiej Trójce średnia z wyników od lat wynosi od 36 do 40 pkt. na 45 pkt. możliwych do zdobycia, czyli kształtuje się na poziomie ok. 85% (średnia ze wszystkich przedmiotów). Od momentu przeprowadzenia w 1995 roku pierwszego w historii III LO w Gdyni oraz polskiej oświaty egzaminu matury międzynarodowej kilkanaście osób – absolwentek i absolwentów gdyńskiej Trójki zdobyło maksymalną liczbę punktów tj. 45/45. Każdego roku na całym świecie tylko nielicznym spośród ponad stu kilkudziesięciu tysięcy zdających maturę międzynarodową udaje się uzyskać taki wynik.

Większość z absolwentów z klas IBO w III LO w Gdyni kontynuuje swoją edukację na renomowanych polskich uczelniach, a także na znanych i uznanych uczelniach poza granicami Polski (Edynburg, Londyn, Oksford, Cambridge, Sorbona, Brema, Berlin, Madryt, Utrecht, Rotterdam, Kopenhaga). Ostatnio, z uwagi na brexit, głównym geograficznym kierunkiem uniwersyteckim absolwentek i absolwentów III LO w Gdyni, zamiast Wielkiej Brytanii, są Niderlandy.

W przeszłości z uwagi na świetnie zdane egzaminy SAT oraz inne osiągnięcia szkolne /np. w olimpiadach naukowych/ kilka absolwentek i kilku absolwentów gdyńskiej Trójki otrzymało stypendia naukowe, w wysokości ponad 45 000 USD rocznie, z takich uczelni amerykańskich jak: MIT-Massachussetts Institute of Technology, Harvard, Yale, Columbia Univ., CALTECH.                                                                                                                              
Od trzech lat jeden z absolwentów z klasy matury międzynarodowej, który ukończył III LO w Gdyni wiele lat temu, funduje stypendium (w wysokości od 25 tys. PLN do 50 tys. PLN rocznie) dla jednej albo dwóch osób, które ukończyły w danym roku gdyńską Trójkę i podjęły studia na uczelni zagranicznej.  Podczas podejmowania decyzji o przyznaniu takiego stypendium brane są pod uwagę wybitne osiągnięcia naukowe (olimpiady), zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego, a także sytuacja materialna kandydatki lub kandydata do stypendium. Również w tym roku takie stypendium będzie przyznane.

Przyjęcie dwóch polskich liceów ogólnokształcących w 1993 roku do rodziny szkół IBO zapoczątkowało znakomitą promocję języka polskiego na świecie. Przed 1993 r. język polski na maturze międzynarodowej zdawało rocznie kilka lub kilkanaście osób, a obecnie język polski, zdawany w szkołach IBO zlokalizowanych nie tylko w Polsce, jest jednym z najczęściej wybieranych na maturze IBO języków – jako język ojczysty i jako język obcy. Należy podkreślić, że doświadczenia pierwszych w Polsce szkół IBO, tj. III LO  w Gdyni oraz XXXIII LO w Warszawie, były wykorzystywane podczas przygotowań  do zmiany ogólnokrajowego egzaminu maturalnego  w Polsce,  co ostatecznie nastąpiło w 2005 roku.

III LO w Gdyni obchodzi w roku 2023 jubileusz XXX-utworzenia klas matury międzynarodowej.

Wiesław Kosakowski – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz Gdyńskiej Szkoły Matury Międzynarodowej nr 0704