MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Poznaliśmy nominowanych w Konkursie „Uniwersytety Europejskie - Sojusze Przyszłości”. Konkurs organizowany jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności po raz pierwszy i ma na celu wyłonienie najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani podczas gali, która odbędzie się 15 maja w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, na zakończenie I Konferencji Uniwersytetów Europejskich.

Nominowani to osoby oraz beneficjenci instytucjonalni, czyli podmioty (uczelnie), które realizują lub zakończyły realizację projektu jako lider lub partner i otrzymali dofinansowania swoich inicjatyw w ramach Uniwersytetów Europejskich z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Cele konkursu oscylują wokół wyłonienia najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach Uniwersytetów Europejskich - międzynarodowych partnerstw uczelni wyższych. Kluczowym efektem jest promocja idei i znaczenia Uniwersytetów Europejskich, a także promocja i wspieranie rozwoju dobrych praktyk, aktywności i działań uczelni wśród wszystkich zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu.

Lista nominowanych w porządku alfabetycznym:

Nominowani w Obszarze 1 – Osobowość:

 • Politechnika Poznańska - dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP
 • Politechnika Śląska - prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM
 • Uniwersytet Gdański - dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG
 • Uniwersytet Jagielloński - prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Nominowani w Obszarze 2 – Innowacje:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warszawski

Nominowani w Obszarze 3 – Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński

Nominowani w Obszarze 4 – Doskonałość Erasmus+ :

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski

Nominowani w Obszarze 5 – Wsparcie Ukrainy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Wrocławiu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Kapituła I edycji konkursu składa się z niezależnych ekspertów, do których w kolejnych edycjach dołączać będą przedstawiciele poszczególnych uczelni-laureatów:

 • dr Anna Budzanowska – Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum
 • Waldemar Siwiński – Założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Prezydent międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence
 • dr hab. Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
 • Bartosz Stawiarz – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami i Biura ds. Erasmus+ Sport

Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 maja 2023 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, na zakończenie I Konferencji Uniwersytetów Europejskich, bezpośrednio po części konferencyjnej o godz. 17:00.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję i warsztaty, które odbędą sie 15 maja między godz. 11:00 a 17:00. Prelegentami będą rektorzy uczelni należących do sojuszów uniwersytetów europejskich oraz przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Udział jest bezpłatny.

Wszystkie informacje na temat Konferencji wraz z ramowym programem wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Konferencji.

Wydarzenie jest realizowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przy wsparciu Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej oraz zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w skali Europy w latach 2021–2027 to ponad 28 mld euro. Więcej informacji na temat programu jest dostępne na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!