Matura z biologii – opinia

Arkusz z biologii na poziomie rozszerzonym, który dziś rozwiązywali maturzyści, skomentowały dla Perspektyw dr Mirosława Orłowska i mgr Justyna Brańska-Januszewska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Po wstępnej analizie arkusza maturalnego z biologii Formuła 2023 można zauważyć, że zadania sprawdzały nie tylko wiedzę, ale również umiejętności złożone maturzysty. Arkusz nie był zbyt trudny, jednak wymagał od zdającego wnikliwego analizowania tekstów źródłowych i schematów. Zmuszał również ucznia do logicznego myślenia i poszukiwania oraz przetwarzania informacji podanych w tekstach.

Pojawiły się zagadnienia wielokrotnie występujące w poprzednich latach, np. zadanie dotyczące oddychania komórkowego czy zadania z zakresu genetyki molekularnej. Arkusz zawierał wiele zadań zamkniętych, zarówno wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz oraz na dobieranie trafnego dokończenia zdań.

Naszą uwagę zwraca zadanie 5. dotyczące procesu fotooddychania u roślin C4; zadanie to wymagało dużej znajomości tematu, obejmowało kilka poleceń, za które łącznie uczeń mógł uzyskać aż 7 punktów. Wnikliwej analizy tekstu wymagało zadanie dotyczące amfisben; niemniej jednak nie powinno ono sprawić trudności, gdyż tekst źródłowy zawierał wiele podpowiedzi. Z kolei trudności mogły pojawić się przy rozwiązywaniu zadań z działu ekologii. Niewiele zadań dotyczyło budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, co u kandydatów na kierunki medyczne mogło wywołać pewien niedosyt, ponieważ wiedza ta z pewnością przyda im się w przyszłości. Warto podkreślić, że zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka w poprzednich latach również stanowiły niewielki procent całości arkusza.  

Podsumowując, nasuwa się wniosek, że możliwe było osiągnięcie na tegorocznej maturze dobrego wyniku, czego życzymy wszystkim maturzystom zdającym biologię.

 
dr Mirosława Orłowska   mgr Justyna Brańska-Januszewska

Arkusze egzaminu z biologii: Formuła 2023Formuła 2015

Wszystkie arkusze egzaminów przeprowadzonych do tej pory są dostępne na stronie cke.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki