MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


O skomentowanie arkusza maturalnego z chemii poprosiliśmy dr Monikę Tomczyk,  adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Chemia jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który można zdawać na egzaminie maturalnym. Warto zaznaczyć, że w tym roku egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym
w formule 2023, czyli dla uczniów 4-letnich liceów, jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie według podstawy programowej. Istotny jest także fakt, że nie obowiązują progi zdawalności. Oznacza to, że matury z chemii, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać. Za poprawne wykonanie wszystkich 34 zadań można uzyskać 60 punktów. Czas na rozwiązanie zadań maturalnych z chemii pozostał niezmieniony w stosunku do lat poprzednich. Maturzyści mieli trzy godziny, czyli 180 minut, na rozwiązanie arkusza.

Tegoroczna matura z chemii była prosta! Oczywiście, jak co roku należało dokładnie czytać i analizować polecenia. Arkusz maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym zawiera zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Jak co roku, pojawiły się pytania wymagające rozstrzygnięcia, czy mamy do czynienia ze zdaniem prawdziwym, czy też fałszywym. Zadania otwierające arkusz wymagały znajomości  budowy atomu, podstawowych pojęć związanych z konfiguracją elektronową czy liczbami kwantowymi i umiejętności ich wykorzystania do opisania pierwiastków. Zaskoczeniem nie powinny być także zadania dotyczące przemian promieniotwórczych czy wymagających jonowego zapisu reakcji. W arkuszu znalazło się też kilka zadań obliczeniowych, które stopniem trudności nie odbiegały od tych pojawiających się w latach wcześniejszych. Trudność maturzystom mogły sprawiać zadania wymagające interpretacji wykresów zależności różnych parametrów reakcji. Nie oznacza to, że były one wyjątkowo trudne, a jedynie wymagały umiejętności właściwej ich interpretacji. Nie pojawiły się zadania z widmami NMR czy MS, czego wielu maturzystów się obawiało. Nowością były zadania z kolorową ilustracją przebiegu reakcji, co zgodne było z wcześniejszymi zapowiedziami i propozycjami CKE zamieszczonymi w informatorze czy arkuszu matury próbnej.  Większość zadań, które znalazły się w tegorocznym arkuszu maturalnym określić można jako „klasyczne”, takie, które pojawiają się zawsze. Zadania obejmowały tegoroczne wymagania, takie jak stechiometria chemiczna, budowa atomu a układ okresowy pierwiastków, kinetyka chemiczna oraz roztwory. Porównanie arkusza maturalnego w formule 2023 z formułą 2015, którą też wiele osób dzisiaj pisało, chcąc poprawić wynik uzyskany w latach wcześniejszych, pokazuje, iż nie odbiegały one poziomem trudności od siebie. Wiele zadań było dokładnie takich samych. Oczywiście są drobne różnice wynikające
z wymogów egzaminacyjnych, niemniej jednak, poziom trudności obu formuł jest porównywalny.

Podsumowując, poziom trudności tegorocznych zadań maturalnych z chemii pozwala na osiągnięcie naprawdę wysokich wyników, co powinno się przełożyć na uzyskanie wymarzonych przez maturzystów indeksów na wybranych przez nich kierunkach studiów, czego serdecznie wszystkim piszącym maturę z chemii życzę.

dr n. farm. Monika Tomczyk
Adiunkt Zakładu  Chemii  Organicznej Wydziału  Farmaceutycznego Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku, egzaminator maturalny

Arkusze egzaminu z chemii rozszerzonej: Formuła 2023Formuła 2015

Wszystkie arkusze egzaminów przeprowadzonych do tej pory są dostępne na stronie cke.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.