MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Geografia - jeden z popularniejszych przedmiotów dodatkowych – za nami. O komentarz do arkusza poprosiliśmy dr hab. Elżbietę Szkurłat, prof. UŁ z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W tegorocznym arkuszu nie zauważam wzrostu trudności zadań, dość dużo zadań było łatwych (np. 8 dot. gleby, 7 dot.  form polodowcowych). Ogólnie trudność była taka jak do tej pory, nie dostrzegam zasadniczej zmiany. Widzę kontynuację koncepcji i form sprawdzania wiedzy i umiejętności geograficznych. Np. pytania do mapy, wnioskowanie na podstawie danych liczbowych czy wykresów, rozpoznawania krajów na podstawie podanych w tabeli danych statystycznych, czytanie mapy synoptycznej, zadania typu P-F (prawda-fałsz)…

Zadania zawarte w arkuszu były zdecydowanie do przewidzenia. Pojawiły się wprawdzie nowe pomysły na zadania, np. obraz malarski. Jego treść była klarowna, pytanie odnosiło się do podstawowej wiedzy i było stosunkowo łatwe, podobne do pytań ilustrowanych zdjęciem, które od lat się pojawiały w arkuszach.

Sądzę, że zdającym mogły sprawić trudność – tradycyjnie - zadania dotyczące rolnictwa, a także przepływów w rzece Słupia, związku pomiędzy rynkiem pracy w  województwie świętokrzyskim a dzietnością, rozpoznanie miast zrównoważonych i jak zwykle zadanie dotyczące przekroju geologicznego.

W porównaniu z arkuszem ubiegłorocznym, pojawiło się więcej zadań wymagających myślenia i mniej zadań wymagających wiedzy pamięciowej – to bardzo dobry kierunek zmiany, przy zachowaniu  dotychczasowej trudności całego arkusza.

Muszę z żalem stwierdzić, że kandydaci na studia geograficzne są coraz słabiej przygotowani  i z pewnością jedną z istotnych przyczyn tego zjawiska w ostatnich latach są luki w wiedzy wynikające z długiego okresu nauki zdalnej. Związane są one z brakiem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, brakiem systematycznej pracy, izolacją i jej negatywnym wpływem na psychikę uczniów, zmniejszeniem motywacji do uczenia się.  Widzimy też generalnie mniejsze zainteresowanie studiowaniem: niektóre osoby robią sobie po maturze przerwę w nauce albo w ogóle rezygnują z aplikowania na uczelnie.

Na Wydziale Nauk Geograficznych najbardziej czekamy na osoby zainteresowane geografią: czy to środowiskiem przyrodniczym czy społeczeństwem i gospodarczą działalnością człowieka w środowisku. Ważne, aby kandydat miał dobre podstawy wiedzy i umiejętności z matematyki (GIS), ale również dobrą znajomość języka obcego. Czekamy na kandydatów, którzy dobrze zdali maturę, uczyli się geografii w klasach profilowanych geograficznie, potrafiących myśleć.

Do najbardziej preferowanych cech kandydatów na studia geograficzne można zaliczyć również: chęć i umiejętność obserwacji otoczenia, otwartość na nową wiedzę, chęć samorozwoju, samodzielność  w uczeniu się, umiejętność myślenia, szczególnie myślenia krytycznego.

Arkusze egzaminu z geografii rozszerzonej: Formuła 2023Formuła 2015

Wszystkie arkusze egzaminów przeprowadzonych do tej pory są dostępne na stronie cke.gov.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!