MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Zgodnie z tradycją – wszędzie witano nas setkami białych róż!

Pierwsze Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu, które odbyło się 26 kwietnia w Taszkiencie, pokazało duży potencjał rozwoju bilateralnej współpracy akademickiej i atrakcyjne możliwości krajów Azji Centralnej w rekrutacji kandydatów na studia w Polsce. 13 polskich uczelni podpisało umowy o współpracy z partnerami z Uzbekistanu. Obradom Forum towarzyszyły Prezentacje „Study in Poland”, podczas których naszą ofertę poznała młodzież Taszkientu i Samarkandy. Rektorzy uczestniczący w Forum byli też 27-28 kwietnia gośćmi międzynarodowej konferencji rankingowej IREG 2023.

Młodzież z Uzbekistanu stanowi obecnie w Polsce jedną z większych grup studentów zagranicznych (siódma pod względem liczebności). Biorąc pod uwagę niesamowitą tendencję wzrostową w ciągu ostatnich pięciu lat, w niedalekiej przyszłości mogą oni powalczyć o miejsce na podium wśród grup narodowościowych studentów zagranicznych w naszym kraju -  świadczy o tym ponad sześciokrotny wzrost liczby studentów z Uzbekistanu w roku akad. 2021/22 w porównaniu ze stanem z roku 2017/18. Liczby te wciąż będą szybko rosnąć, gdyż władze Uzbekistanu w ostatnich latach zwiększyły zainteresowanie rozwojem swojego szkolnictwa wyższego, a także rozszerzaniem kontaktów z uczelniami innych krajów, zwłaszcza europejskich. Zwiększoną otwartość na współpracę odczuliśmy także w Polsce.

W dniu 26 kwietnia 2023 w Taszkiencie odbyło się Pierwsze Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu. Samo wydarzenie poprzedzone zostało wielomiesięcznymi przygotowaniami, które rozpoczęły się od wizyty w Warszawie, w czerwcu ubr., delegacji Ministerstwa Nauki, Edukacji i Innowacji Republiki Uzbekistan, z pierwszym wiceministrem Komiljonem Karimovem na czele. We wrześniu 2023 roku przygotowania do wydarzenia kontynuowane były podczas roboczej wizyty w Taszkiencie przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, pod kierownictwem prof. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego KRASP. W wyniku tych spotkań zdecydowano wspólnie o formacie, terminie oraz zasadach organizacyjnych pierwszego Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu.

Zdecydowano też, że Forum towarzyszyć będą prezentacje polskich uczelni dla uzbeckiej młodzieży w Taszkiencie i Samarkandzie, organizowane w ramach programu „Study in Poland”.

Patronat honorowy nad Forum objął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a w obradach aktywnie uczestniczył ambasador RP w Uzbekistanie Radosław Gruk.

Misja UZBEKISTAN 2023 w liczbach

W Pierwszym Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu, którego gospodarzem był Taszkiencki Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, wzięło udział prawie 50 osób z 18 polskich uczelni. Były to: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Pomorska w Słupsku, Politechnika Śląska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Świętokrzyska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Akademia WSB. Prawie wszystkie polskie uczelnie były reprezentowane przez Ich Magnificencje.

Poza instytucjami akademickimi, w obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki RP, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ze strony uzbeckiej, udział w wydarzeniu wzięło kilkadziesiąt przedstawicieli z ponad 30 instytucji akademickich w randze rektora bądź prorektora.

W oficjalnym otwarciu Forum wzięli udział Pierwszy wiceminister Ministerstwa Nauki, Edukacji i Innowacji Uzbekistanu, prof. Komiljon Karimov oraz Ambasador RP w Uzbekistanie Radosław Gruk.

Forum Rektorów w pigułce

Podczas Forum przyjęta została następująca formuła - najpierw odbyły się obrady plenarne, umożliwiające obu stronom zaprezentowanie ich osiągnięć i oczekiwań, a w drugiej części zorganizowano „okrągłe stoły” rektorów poszczególnych rodzajów szkół wyższych. Celem tej bardziej „warsztatowej” części wydarzenia było stworzenie uczelniom możliwości bezpośredniego wykorzystania Forum dla sformatowania zakresu i wymiaru ew. współpracy.

Było to szczególnie ważne dla strony polskiej, gdyż rozwijając współpracę akademicką z Uzbekistanem, nie można pominąć istotnego aspektu – dotarcia do władz i elit tego kraju, żeby wsparły one Polskę jako rekomendowany kierunek edukacyjny.

Pobyt w Taszkiencie stał się nie tylko okazją dla polskich uczelni do nawiązania (lub wznowienia) współpracy z uczelniami Uzbekistanu, ale stworzył też fascynującą możliwość kontaktów z uczelniami innych krajów Azji Centralnej, a nawet świata arabskiego. Była to unikatowa okazja spotkania nowych partnerów i rozszerzenia międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni.

Pamiętać trzeba zarazem, że Azja Centralna to rynek dla cierpliwych i wytrwałych, nic nie dzieje się tam nagle i od razu, ale nawiązane kontakty zawsze procentują.

 

Opr. Julia Łysik

 

Galeria

Forum Rektorów Polska – Uzbekistan

 

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt