Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

- Brakuje nam 3 lat do statusu dorosłości, ale już jesteśmy dojrzali stwierdził prof. Józef Garbarczyk, przewodniczący KRePSZ.  - Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy. Jest ich już 36. Działają tam, gdzie warunkiem awansu społecznego jest bezpłatne studiowanie blisko domu. Odpowiadają na potrzeby regionów, dają kadrę  małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński apelował, aby jubilaci, rektorzy zawodowych uczelni publicznych,  postrzegali swoją misję, jako istotną dla budowy społeczeństwa demokratycznego, w którym kapitał ludzki stanowi wartość szczególną.- To wasi studenci i absolwenci, ich aspiracje i poczucie odpowiedzialności stanowią o przyszłości regionów. Potraktujmy dzisiejsze sumujące dorobek pewnego etapu spotkanie, jako początek dyskusji o misyjnej roli inteligencji- dyskusji, która zginęła nam ostatnio w debacie publicznej.

Dorobek 15-lecia tej najmłodszej grupy polskich uczelni został dostrzeżony przez wszystkich dyskutantów.To wielki wkład w kształcenie armii młodych ludzi, których inaczej nie byłoby stać na studia- zapewniał wicemarszałek Sejmu RP, Eugeniusz Grzeszczak.

O niekwestionowanej i silnej pozycji grupy PWSZ zapewniali wiceministrowie: Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Marek Ratajczak oraz Edukacji Narodowej - Tadeusz Sławecki. Obydwa resorty uznają, że zawodowe kształcenie na poziomie wyższym, w warunkach lokalnych rynków pracy jest modelem przyszłości. Zdaniem MEN te uczelnie są szansą dla reformowanego systemu kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym.

Posłanka dr Krystyna Łybacka- ceniona w środowisku patronka idei wyższego szkolnictwa zawodowego - zebrała owacje za konkluzję:- W ciągu tych piętnastu lat odbyła się akademicka kolonizacja Polski. Jak wyliczyły „Perspektywy” 210 tysięcy ich absolwentów nie otarłoby się z pewnością o akademickość, gdyby do nich te uczelnie same nie przyszły.

Dorobek 15-lecia podsumowuje opublikowany w marcu tego roku Raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, zaprezentowany podczas Konferencji przez prezesa fundacji, Waldemara Siwińskiego. - Od momentu powstania PWSZ ukończyło ponad 210 tys.absolwentów, z czego 143 tys. na studiach stacjonarnych. Dzisiejsi studenci PWSZ to 5 proc. populacji wszystkich studiujących - analizy wykazują, że jest to wartość powiększająca rzeszę osób, którym umożliwiono kontakt z wyższą uczelnią.  Pełna wersja Raportu dostępna jest w serwisie www.pwsz.perspektywy.pl.

Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca dorobek 15-lecia PWSZ.

Patronat nad jubileuszową dyskusją objęła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

fot. Zbigniew Gol

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!