MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu otrzymała pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. Uczelnia rozpoczęła już rekrutację na ten kierunek.

Podczas pierwszych trzech lat nauki studenci uzyskają wiedzę z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych (w ramach takich zajęć jak: anatomia, histologia, embriologia, biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, cytofizjologia, genetyka, mikrobiologia, immunologia, patomorfologia, farmakologia z toksykologią, elementy patofizjologii). Po uzyskaniu niezbędnej podstawowej wiedzy studenci przystępują do zdobywania wiedzy z zakresu podstawowych dyscyplin klinicznych: pediatrii, chorób wewnętrznych, psychiatrii, chorób zakaźnych, neurologii, neurochirurgii, ortopedii z traumatologią, urologii, laryngologii, okulistyki, ginekologii i położnictwa.

Absolwent studiów na kierunku lekarskim będzie przygotowany do podjęcia 13-miesięcznego stażu podyplomowego oraz przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK.). Po odbyciu stażu oraz zdaniu LEK, absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza, które uprawnia do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach akademickich, instytucjach naukowo-badawczych, urzędach administracji państwowej, sanatoriach oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 

Uzyskanie tytułu zawodowego lekarza, otworzy absolwentom drogę do szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich oraz możliwość dalszego rozwoju naukowego poprzez podjęcie studiów podyplomowych i doktoranckich.

ansm.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!