MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Na mocy Zarządzenia Nr 39/23 z dnia 31 marca 2023 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Uczelni utworzony został Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. 17 maja 2023 r. JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak wręczyła oficjalnie powołanie do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału dr. hab. Adamowi Drobniakowi, prof. UE. W wydarzeniu, które odbyło się w Sali Senackiej Rektoratu, uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich i Dziekańskich Uniwersytetu.

Wniosek o utworzenie Wydziału

Wniosek o utworzenie Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zgodnie ze statutem Uczelni został złożony przez JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak. Za utworzeniem nowego Wydziału przemawia dorobek naukowy, dydaktyczny oraz ekspercki w problematyce gospodarki przestrzennej, środowiskowej i regionalnej, a także pozycja i rozpoznawalność środowiska UE Katowice wśród naukowców specjalizujących się w tego rodzaju zagadnieniach, a także podniesienie pozycji Uniwersytetu zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Władze Wydziału

17 maja 2023 r. JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak wręczyła powołanie na Dziekana Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów dr hab. Adamowi Drobniakowi, prof. UE.

Katedry

W skład Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów wchodzą:

  • Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  • Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  • Katedra Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej (dotychczas Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  • Katedra Transformacji Energetycznej (nowoutworzona).


Nowa nazwa Katedry Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej w sposób bardziej adekwatny od dotychczasowej nazwy oddaje zakres przedmiotowy zainteresowań i aktywności naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych pracowników Katedry. Celem nowoutworzonej Katedry Transformacji Energetycznej jest natomiast prowadzenia badań naukowych i projektów z zakresu modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych, analizy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, sposobów wykorzystywania nowych źródeł energetycznych, wykorzystywania nowoczesnych technologii w transformacji energetycznej oraz tworzenia regulacji prawnych i zarządczych.

Źródło: www.ue.katowice.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt