Rankingi główne 2013

Ranking kierunków studiów 2013

9 maja odbył się w Warszawie uroczysty finał Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczpospolitej. Zgromadził on znakomitą reprezentację najlepszych polskich uczelni i wydziałów. Laureatom gratulowała prof. Daria Nałęcz – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber oraz redaktorzy naczelni „Perspektyw” – Bianka Siwińska i „Rzeczpospolitej” – Bogusław Chrabota.

Prof. Michał Kleiber podkreślił, że finał Rankingu jest świętem polskiego środowiska akademickiego. W odpowiedzi na pytanie: Po co robić ranking szkół wyższych?” stwierdził: Jego twórcy wspólnie wyrażają troskę o jakość szkolnictwa w Polsce. A od jakości naszych szkół wyższych oraz poziomu wykształcenia ich absolwentów zależy nasza przyszłość. Przedmiotem naszej refleksji musi być również to, że nie wypadamy najlepiej w rankingach międzynarodowych i przyczyną starań o podniesienie jakości naszych uczelni.

Wagę rankingów podkreśliła również minister Daria Nałęcz, która zachęcała uczelnie do rywalizowania jakością oraz do włączenia się do międzynarodowej rywalizacji akademickiej, m.in. w U-Multirank. - To buduje te wartości, na których nam najbardziej zależy – stwierdziła pani minister.

- Po raz pierwszy wręczono uroczyście dyplomy dziekanom najlepszych wydziałów w rankingu kierunków studiów. Zadaniem, jakie postawiła Kapituła Rankingu, było jak najlepsze dopasowanie rankingowych grup kierunków studiów do zaproponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obszarów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji. Wszystkie prowadzone w Polsce kierunki studiów zostały pogrupowane w ramach ośmiu obszarów kształcenia KRK i czterdziestu grup kierunków studiów.Ten ranking jest szczególnie przydatny młodym ludziom, którzy muszą podjąć decyzję, na jakiej uczelni studiować wybrany kierunek – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – Z pewnością warto studiować u najlepszych.

- Jako uczelnia mamy wypracowaną mocną pozycję w rankingach branżowych – powiedział prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego – najlepszej polskiej uczelni niepublicznej i lidera umiędzynarodowienia. Zachęcał uczelnie do zdobywania międzynarodowych akredytacji. - Ścigajcie nas! – zażartował. – To naprawdę możliwe, aby nas dogonić.

- Uczelnia to dwie podstawowe rzeczy: kadra i wspaniali studenci. Jeśli te dwa elementy się nawzajem uzupełniają, to jest sukces – powiedział prof. dr hab. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zwyciężył w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych. – Jestem przekonany, że wszystkie uczelnie, które dziś są tu nagradzane, mogą poszczycić się i doskonałą kadrą, i wspaniałymi studentami i serdecznie im tego gratuluję.

- Media, opinia publiczna, mówią ostatnio, że studiować nie ma sensu – powiedziała Bianka Siwińska, redaktor naczelna „Perspektyw”. - Że studia nie wyposażają odpowiedniego młodego człowieka, nie przygotowują do istnienia na rynku pracy. Nie dają szans. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z problemów i wyzwań jakie staja przez systemem szkolnictwa wyższego w Polsce. Ale zdajemy sobie przede wszystkim sprawę z tego jak studia formatują w sensie bardzo ludzkim. Jak formatują w sensie społecznym. I że naszym największy narodowym skarbem – w ostatnich latach - są wspaniali młodzi ludzie, którzy bardzo dużo chcą, bardzo dużo dają z siebie i dużo też oczekują. I tylko Państwo, z naszym skromnym wsparciem mogą walczyć o to, żebyśmy jednak żyli w społeczeństwie jak najlepiej wykształconym, świadomym, otwartym i poszukującym. Bo w takim społeczeństwie żyje się po prostu lepiej i piękniej. Choć też takim społeczeństwem na pewno nieco trudniej się rządzi. Myślę, że tego typu trudności życzymy sobie akurat jak najwięcej.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i zapraszamy na piętnasty, jubileuszowy Ranking Szkół Wyższych za rok!

Partnerem Rankingu jest Bank Zachodni WBK, który realizuje program Santander Universidades w Polsce. Obecnie w programie bierze udział 37 uczelni wyższych zlokalizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt