MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Celem programu Polskie Powroty organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Jednym z elementów programu jest komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program Polskie Powroty od 2022 roku jest poszerzony o komponent aplikacyjny, finansowany przez NCBR, co było odpowiedzią na postulaty środowiska naukowego. W rozpoczynającej się właśnie siódmej edycji programu nabór potrwa do 31 lipca br. Opublikowanie wyników konkursu planowane jest na luty 2024 roku. Budżet konkursu realizowanego w NCBR to 2 mln zł. Konkurs jest otwarty na wszystkie dziedziny nauki, nie ma ograniczeń tematycznych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Współpraca trzech agencji

W tym roku na program Polskie Powroty przeznaczono łącznie 16 mln złotych. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca. W programie Polskie Powroty naukowcy otrzymują atrakcyjne i stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych.

Jednocześnie NAWA zachęca naukowców do aktywnego aplikowania o granty badawcze, które zapewnią dodatkowe finansowanie badań. Grant startowy pozwala im rozpocząć badania od razu po powrocie do Polski, zanim pozyskają dalsze środki. W programie Polskie Powroty od roku 2020 istnieje już możliwość uzyskania grantu startowego na badania podstawowe, w postaci komponentu badawczego opłacanego z budżetu Narodowe Centrum Nauki.

- W odpowiedzi na zgłoszone przez naukowców zapotrzebowanie, NAWA i NCBR otworzyły w 2022 roku taką możliwość również dla badań o charakterze aplikacyjnym. To grant startowy, finansowany przez NCBR, dla laureatów Polskich Powrotów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych. Pojedynczy komponent aplikacyjny wynieść może nawet 400 000 zł - mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektora NCBR.

Do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich badań uzyskało 71 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

Współpraca trzech agencji – NAWA, NCN i NCBR – pozwala na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na podnoszenie potencjału polskiej nauki oraz zbudowanie kompleksowej oferty w ramach kompetencji poszczególnych instytucji.

Warto dodać, że to kolejny raz, gdy wspomniane agencje współpracują ze sobą. NAWA i NCBR współdziałały już w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Natomiast działania NCN są wspierane przez NAWA poprzez finansowanie mobilności doktorantów w programie Preludium BIS. Komponent badawczy NCN jest również ważnym elementem programu „Profesura NAWA”.

Więcej informacji na stronach NCBR i NAWA.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!