MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Racjonalne gospodarowanie wodą - to główny cel działań „Międzyuczelnianego Centrum Badawczego WODA”, które chcą powołać rektorzy trzech krakowskich uczelni, tworzących Związek Uczelni InnoTechKrak (Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). Podpisanie porozumienia w tej sprawie nastąpi 7 czerwca 2023 r. o godzinie 12:30, w sali senackiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Al. Mickiewicza 21).

„Międzyuczelniane Centrum Badawcze WODA” koncentruje swoje działania na jednym z najważniejszych wyzwań XXI w., czyli racjonalnym gospodarowaniu zasobami wody. W ramach prac podejmowanych przez centrum realizowane będą badania z dziedziny hydrogeologii, hydrogeochemii i gospodarki wodnej. Prace zmierzają do zintegrowania działań umożliwiających mierzenie i monitorowanie środowiskowego bezpieczeństwa wodnego, redukcji zanieczyszczeń, eliminacji zrzutu ścieków i minimalizacji uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska wodnego.

„Międzyuczelniane Centrum Badawcze Woda” to pionierskie przedsięwzięcie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczą Hutniczą, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Politechniką Krakowską. Projekt narodził się w ramach działalności Związku Uczelni InnoTechKrak.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt