MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W czasie inauguracji roku akademickiego w Collegium Civitas w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski podkreślał rolę akademickiej wspólnoty i zachęcał uczelnie do aktywnego działania na rzecz umiędzynarodowienia.

– Uczelnia Collegium Civitas jest jednym z elementów wielkiej zmiany, jaka zaszła w Polsce. Zmiany, którą jest konkurencja o studenta, konkurencja z innymi uczelniami, konkurencja uczelni niepublicznych z innymi formami kształcenia – powiedział Bronisław Komorowski. Odnosząc się do obecności studentów zagranicznych, podkreślił: – W obliczu pojawiających się skutków kryzysu demograficznego musimy mieć w sobie siłę i zdolność przyciągania studentów spoza Polski. To jest wielkie zadanie i sprawdzian, czy na rynku edukacyjnym w Polsce jesteśmy w stanie konkurować z odpływem polskiej młodzieży, która korzysta ze swobody podróżowania, zdobywania miejsca pracy i zdobywania wykształcenia.

Rektor Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek podkreślił, że 15 lat po założeniu uczelni, jej twórcy mają „to, o czym marzyli”. – Mamy i „collegium”, czyli społeczność akademicką w rozumieniu wspólnoty celów i wartości. Mamy też „civitas”, czyli wierni jesteśmy misji kształtowania postaw obywatelskich, ale bez nachalnego dydaktyzmu w tym zakresie i wiązaniem naszych działań z konkretnym odcieniem politycznym – powiedział rektor.

Nawiązując do wykładu inauguracyjnego Czy integracja europejska ma przyszłość? prof. Jana Zielonki z Uniwersytetu w Oxfordzie, prezydent przypomniał, że to my jesteśmy Europą i w związku z tym pytanie brzmi: czy my mamy dobrą przyszłość przed sobą?

– Tak ambitnie sformułowane pytanie świadczy o tym, że uczelnia chce stawiać ważkie problemy, chce stawiać ważne pytania i chce, aby padały na to odpowiedzi, które będą nas zbliżały do tego, co jest istotą civitas, a więc wspólnoty – powiedział Bronisław Komorowski. – Nie chodzi o to, aby na uczelni wszyscy reprezentowali jednakowe poglądy. Patrzę po sali i widzę wiele osób znanych mi, czasami zaprzyjaźnionych, czasami wręcz przeciwnie i myślę sobie: znakomicie. Tak powinno być. Uczelnia powinna być miejscem sporu.

fot. Marek Suchocki

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt