MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


To prestiżowe wydarzenie, które gromadzi absolwentów z różnych roczników i kierunków studiów, w celu umocnienia więzi między nimi oraz stworzenia platformy do wymiany doświadczeń i współpracy biznesowej. Jest to czas, w którym absolwenci mają okazję spotkać się z dawno niewidziany- mi kolegami ze studiów, dzielić się swoimi sukcesami zawodowymi oraz nawiązywać nowe kontakty w swojej branży.

Tydzień Przyszłości to również doskonała okazja do uhonorowania osiągnięć i sukcesów absolwentów. Dodatkowo, Tydzień Przyszłości oferuje liczne możliwości networkingowe, które umożliwiają absolwentom nawiązywanie kontaktów biznesowych, wymianę pomysłów i współpracę zawodową. Sesje networkingowe, lunch oraz uroczysty bal to czas, który uczestnicy mogą wykorzystać na rozmowę i budowanie relacji z innymi absolwentami oraz przedstawicielami firm i instytucji wspierających „Tydzień przyszłości”.

Tydzień Przyszłości odbędzie się w Budynku A Akademii Górnośląskiej w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939.

Podczas Tygodnia Przyszłości organizowane będą sesje plenarne, panele dyskusyjne i sesje networkingowe, na temat różnorodnych aspektów edukacji, rozwoju kariery zawodowej i współpracy między uczelnią a absolwentami. Uczestnicy będą mieli szansę wysłuchać inspirujących przemówień gości specjalnych, dowiedzieć się o najnowszych trendach w swoich dziedzinach, skonsultować się  z ekspertami oraz podzielić się własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Tydzień Przyszłości będzie poruszał tematykę  interdyscyplinarną podzieloną na sesje:

 • Dyskusja panelowa na temat wpływu wykształcenia na karierę zawodową
  • Zarządzanie karierą w erze cyfrowej
  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Wyzwania rynku pracy w XXI wieku
 • Prezentacje sukcesów absolwentów uczelni
  • Panel dyskusyjny na temat współpracy między absolwentami a uczelnią
  • Trendy i nowe wyzwania w nauce
 • Warsztaty tematyczne:
  • Rozwój umiejętności miękkich
  • Budowanie marki osobistej
  • Zrównoważony rozwój w życiu i pracy
 • Debata na temat przyszłości edukacji

Tydzień Przyszłości zwieńczy Bal Absolwenta.

Link do wydarzenia: lp.akademiagornoslaska.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!