MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

MEN unieważnia zadanie maturalne

Z powodu wykrytego błędu MEN unieważnia maturalne zadanie nr 2. na rozszerzonym egzaminie maturalnym z informatyki.

W jednym z zadań na egzaminie maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym był błąd; minister edukacji zobowiązał Centralną Komisję Egzaminacyjną do jego unieważnienia - poinformowało MEN. Informatykę na poziomie rozszerzonym zdawało ok. 2,2 tys. maturzystów.

Oświadczenie Krystyny Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej:

W związku z błędem w zadaniu 2. na egzaminie maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym zobowiązałam dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do unieważnienia całego zadania oraz przyznania za nie wszystkim zdającym maksymalnej liczby punktów.

Zwróciłam się również do dyrektora CKE, jako kierownika jednostki odpowiedzialnej za jakość przygotowywanych materiałów egzaminacyjnych, o dokładne rozpoznanie przyczyn powstałych nieprawidłowości, podjęcie działań eliminujących ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt