MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


fot. Szymon Łaszewski/FRSE

EuroSkills Gdańsk 2023 to nie tylko zmagania konkursowe młodych (18-25 lat) profesjonalistów z 32 krajów Europy. Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi jest VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego, który 7 września na Polsat Plus Arena organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspólnie z WorldSkills Europe i Komisją ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych Komisji Europejskiej. Kongres to okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów dotyczących szkolnictwa zawodowego oraz wspólnego w całej Europie zaplanowania drogi do transformacji gospodarczej.

Otwierając Kongres Marek Zając, wiceprezes SkillsPoland, mówił: Wszyscy słyszeliśmy już tysiące razy, że badania i wiedza, edukacja i szkolenie to klucze do naszej lepszej przyszłości. Jak to funkcjonuje w praktyce, pokazał całej Europie już w XV wieku portugalski książę Henryk, który chciał sięgać poza horyzont, dlatego zainwestował w pierwszą na świecie akademię marynarki wojennej, taką „żeglarską” Dolinę Krzemową swoich czasów. On wierzył, że badania i wiedza przybliżą go do jego marzenia i przyspieszą rozwój cywilizacji. I to właśnie dzięki niemu jako Europejczycy zaczęliśmy odkrywać świat, rozpoczęła się wielka transformacja.

Dalej prezes Zając porównał inicjatywę portugalskiego księcia do inicjatywy, jaką powołał dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, inicjując Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego. Wywołany na scenę dyrektor podziękował wszystkim znakomitym gościom za przybycie, a następnie zwrócił uwagę na to, że organizowany w 2023 roku Kongres jest już szóstym z kolei, ale jako inicjatywa podlega nieustannemu rozwojowi; każda edycja jest na swój sposób nowa. – Nowością tegorocznego Kongresu jest z jednej strony jego międzynarodowy wymiar, a z drugiej fakt, że organizujemy do wspólnie z WorldSkills, największą organizacją na świecie zajmującą się szkolnictwem zawodowym – podkreślał Poszytek.

W czasie otwierającej Kongres sesji wystąpił także komisarz Nicolas Schmit, z Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych KE. Schmit podziękował organizatorom tegorocznego konkursu EuroSkills, przypominając, że pierwotnie impreza planowana była w Rosji, ale ze względu na wojnę na Ukrainie Rosji odebrano organizację tego prestiżowego konkursu. – Tym samym konkurs EuroSkills daje bardzo ważny przekaz nie tylko rosyjskim władzom, ale przede wszystkim młodym Rosjanom. Mówimy w ten sposób: „Popatrzcie, mogliście jak wasi koledzy z Europy rywalizować z innymi w sposób pokojowy i porównywać z nimi swoje umiejętności. Tymczasem jesteście wysyłani na pole bitwy”.

Komisarz Schmit, nawiązując też do najnowszej historii Gdańska, zwrócił uwagę na to, jak odpowiednim miejscem do organizacji konkursu EuroSkills jest to miasto: – To przecież tutaj rozpoczęła się europejska rewolucja polityczna i obalony został komunizm. A wszystko to zapoczątkował elektryk, co dowodzi, jak mądrzy i inteligentni są robotnicy, jak blisko ich system wartości jest europejskiej etyce. I jak blisko jest historia tego miasta idei, jaką w kontekście szkolnictwa zawodowego promuje inicjatywa WorldSkills.

Na koniec komisarz Schmit powtarzając, że umiejętności to przyszłość Europy, przypomniał, że to również teraźniejszość naszego kontynentu, nasza waluta w obecnym czasie. – Jeśli chcemy utrzymać pozycję Europy na świecie, musimy zmieniać społeczne nastawienie do szkolenia zawodowego, do podnoszenia i zmiany kwalifikacji przez całe życie. Dziś wszyscy jesteśmy takimi księciami Henrykami, jak wspomniany na początku przez prezesa Zająca XV-wieczny innowator: wszyscy nawigujemy w czasie transformacji, a kluczową rolę w tym procesie odgrywa właśnie szkolnictwo zawodowe.

Teija Ripattila, prezes zarządu WorldSkills Europe, podkreśliła z kolei, że umiejętności techniczne i zawodowe budują naszą siłę indywidualną, nasze talenty osobiste. – Stanowią podstawę współczesnego życia i są siłą napędową naszych gospodarek. Stąd jako Europa potrzebujemy nowej mapy, by umożliwić młodym ludziom obecność na rynku pracy. Jestem przekonana, że połączone wysiłki różnych organizacji w kontekście szkolenia zawodowego przyniosą korzyści nam wszystkim, zbudujemy tak nasze wspólne zasoby na przyszłość.

Ewelina Owczarska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mówiła, że Kongres stanowi cenną platformę porozumienia i pozwoli uruchomić dyskusję na temat tego, jak zaplanować i przejść przez proces technologicznej transformacji.

W czasie Kongresu zaplanowano tak ważne sesje jak:

  • Kompetencje cyfrowe podstawą przyszłej, nowej gospodarki
  • Uniwersytety Europejskie i europejskie centra doskonałości zawodowej
  • Europejskie i globalne trendy w transformacji edukacji klimatycznej i rozwój zielonych kompetencji dla sprawiedliwej transformacji na rynku pracy
  • Inkluzja społeczna, dostępność, solidarność.

Podczas sesji podsumowującej Kongres głos zabrał Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przedstawiony przez prowadzącego jako „legenda polskiej edukacji”. – Musimy patrzeć na edukację bardzo szeroko – podkreślił w swojej wypowiedzi. – Program Erasmus+ jest tu bardzo dobrym przykładem zmian: jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy marzenie, formułowane na wielu forach, żeby 20 procent europejskich studentów uczestniczyło w wymianie, żeby wyjeżdżali na pół roku lub nawet na rok – bo taki był ówczesny Erasmus. Oczywiście szybko okazało się, że nie da się tego uzyskać – ale też nie ma takiej potrzeby! Dziś nie dążymy do tego, żeby wyjeżdżała elita, tylko żeby jak najwięcej studentów, młodych Europejczyków, nabywało kluczowych europejskich doświadczeń cywilizacyjnych, uczestnicząc w tych wyjazdach. I w ten sposób przechodzimy do short-term mobility, do Uniwersytetów Europejskich, które mają ułatwić wyjazdy w ramach grup uczelni, ale przede wszystkim – przyśpieszyć rozwój akademickiej Europy, aby mogła ona konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i azjatyckimi „tygrysami” w poziomie nauki i edukacji.

Nawiązując do sesji poświęconej Ukrainie, Waldemar Siwiński zaapelował o stworzenie warunków dla reskillingu uchodźców wojennych, przede wszystkim kobiet, które w znacznej części mają wyższe wykształcenie, ale rosyjska agresja zmusiła je do wyjazdu i podjęcia w Polsce pracy poniżej ich kwalifikacji. Jest ich około miliona, 50 do 100 tysięcy spośród nich może przekwalifikować się dla potrzeb gospodarki cyfrowej. Będą poszukiwanymi fachowcami, bo tylko w Polsce brakuje ponad 200 tysięcy IT specialists, a w Unii Europejskiej – ponad 2 miliony! Reskilling wykształconych uchodźczyń z Ukrainy oferowany m.in. w ramach programu Incubating freedom for Ukraine – adapting women to digital economy - jest nie tylko w interesie Polski czy Niemiec, gdzie uchodźców jest najwięcej, ale w interesie całej Europy, a w przyszłości także Ukrainy, która konsekwentnie buduje cyfrowe społeczeństwo.  

Prelegenci to przedstawiciele uczelni, instytucji europejskich, organizacji. Pełne informacje: kongres.frse.org.pl.

Magda Tytuła

fot. Szymon Łaszewski

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt