MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ostateczne wyniki matur 2023. Maturę zdało 89,3 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych.  Do ostatecznego wyniku wliczono maturzystów zdających nie tylko egzaminy w sesji głównej, ale także dodatkowej i poprawkowej.

Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2023 roku oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2023 r. przystąpiło 254 610 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących) oraz ponadgimnazjalnych (4-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia)1 oraz 116 absolwentów – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

W 2023 r. egzamin maturalny był przeprowadzany w dwóch formułach: 1) w Formule 2023 dla tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 2) w Formule 2015 dla tegorocznych absolwentów 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia.

Niezależnie od formuły egzaminu maturalnego wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2023 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części pisemnej z  języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego; w części ustnej z języka polskiego oraz  wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej oraz części ustnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97,6 procent maturzystów, a egzamin pisemny z matematyki - 90,7 procent. Z kolei angielski, który był najczęściej wybieranym językiem obcym, zdało aż 97,5 procent tegorocznych absolwentów. 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt