MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Już po raz 17-ty w Białymstoku odbył się Salon Maturzystów Perspektywy 2023. Tym razem przyszłorocznych maturzystów, a także uczniów młodszych klas oraz nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców edukacyjno-zawodowych gościł Uniwersytet w Białymstoku.

Zgodnie z hasłem „Tu matura spotyka się ze studiami” celem odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze 2024 oraz wybranie optymalnej ścieżki kariery.

W piątek, 8 września podczas otwarcia Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2023 maturzystów przywitali: prof. Robert W. Ciborowski, rektor  Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. Katarzyna Socha, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Franciszek Górski, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz dr Agnieszka Barbara Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Salon odwiedziło blisko cztery tysiące uczniów z województwa podlaskiego. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, nt. nowej formuły egzaminu oraz spotkania z uczelniami z Białegostoku i innych regionów Polski.

Perspektywy w imieniu maturzystów i ich nauczycieli serdecznie dziękują łomżyńskiej OKE, władzom Uniwersytetu w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, władzom miasta i województwa za stałą pomoc w przygotowaniu Salonu!

 
 
 
 
 
© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!