MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


1 września 2023 r. zmieniła się struktura organizacyjna Uniwersytetu w Białymstoku. Zlikwidowany został Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych. Jego miejsce zajęły dwie nowe jednostki: Wydział Historii oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych. Taką decyzję podjął Rektor UwB po otrzymaniu pozytywnej opinii Senatu uczelni.

Siedziba Wydziału Historii mieści się w uniwersyteckim gmachu przy pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1. Jednostka składa się z dwóch Katedr: Historii Kultury oraz Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. Działa tu także Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Wydział ma dwa kierunki studiów: historię (studia I i II stopnia) oraz studia wschodnie (studia I stopnia). Dziekanem Wydziału jest dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB.

Po więcej informacji o Wydziale Historii zapraszamy na stronę: historia.uwb.edu.pl.

Siedziba Wydziału Stosunków Międzynarodowych mieści się kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1K. Dziekanat znajduje się w budynku Wydziału Chemii (pokój 1073). Wydział składa się z trzech Katedr: Amerykanistyki i Dyplomacji, Badań Wschodnich i Międzynarodowych Stosunków Politycznych oraz Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. Jednostka oferuje kierunek stosunki międzynarodowe na studiach I i II stopnia. Dziekanem Wydziału jest dr hab. Adam R. Bartnicki.

Po więcej informacji o Wydziale Stosunków Międzynarodowych zapraszamy na stronę sm.uwb.edu.pl.

Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce. Kształci blisko 9 tysięcy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Źródło: uwb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt