MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W dniach 3-5 września odbyła się III Polsko-Chorwacka Konferencji Rektorów w Zadarze. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele uczelni zrzeszonych w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej) oraz członkowie Kolegium Rektorów Chorwackich. Na konferencji obecny był także konsul Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk – pomysłodawca oraz organizator spotkania.

Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentował rektor AGH, prof. Jerzy Lis, który wygłosił prezentację pt.: „Studenci zagraniczni w polskich uczelniach - stabilizacja i rozwój uczelni w oparciu o przepływ studentów z uwzględnieniem krajów środkowej i wschodniej Europy”. Na zakończenie konferencji prof. Jerzy Lis, jako wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, podpisał porozumienie (Memorandum of Understanding) o współpracy między Konferencją Rektorów Chorwackich i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Ze strony chorwackiej podpis na dokumencie złożył Przewodniczący Konferencji Rektorów Chorwackich, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu prof. Stjepan Lakušić.

Podpisanie porozumienia będzie stanowiło podstawę do dalszej współpracy – zawierania umów na realizację wspólnych projektów, podpisywania listów intencyjnych czy formułowania kolejnych porozumień. Jest zatem kolejnym krokiem w celu zacieśnienia międzynarodowej współpracy.

Źródło: agh.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt